Potravinári žiadajú poslancov, aby neschválili novelu zákona o neprimeraných podmienkach

Potraviny, obchod
Foto: ilustračné, Getty images

Potravinárska komora Slovenska (PKS) oslovila poslancov NR SR v súvislosti s novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Požaduje ponechať v zákone existujúce ustanovenia upravujúce zákaz predaja potravín pod ekonomicky oprávnené náklady, zákaz predaja tovaru spotrebiteľovi pod nákupnú cenu, ale aj ustanovenie týkajúce sa predajných akcií.

PKS je rovnako za ponechanie súčasného znenia zákona v oblasti splatnosti faktúr za dodané potraviny. Komora vyzýva poslancov, aby nepoľavili v ochrane dodávateľov pred neprimeranými podmienkami zo strany obchodných reťazcov vzhľadom na ich silu a postavenie na trhu. Konštatoval to v pondelok prezident PKS Daniel Poturnay.

Väčšina si želá ponechanie pôvodného zákona

V súčasnej dobe je v rámci legislatívneho konania v NR SR prerokovávaný zásadný právny predpis z pohľadu dodávateľsko-odberateľských vzťahov v potravinách – novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. PKS za účelom získania spätnej väzby od potravinárov týkajúcej sa spokojnosti a relevantnosti predmetnej právnej úpravy, uskutočnila v mesiacoch jún – júl 2020 dotazník medzi potravinárskymi spoločnosťami.

Do dotazníka sa zapojilo celkovo 44 subjektov zo všetkých relevantných potravinárskych odvetví, z toho 70 % podnikov patrilo do kategórie malé a stredné podniky. Z realizovaného prieskumu a diskusie členov PKS vyplynulo, že potravinári zapojení do dotazníka si želajú ponechanie zákona v súčasnej podobe a odmietajú vypustenie ktorejkoľvek neprimeranej podmienky. Za ponechanie ustanovení vo väčšine otázok hlasovalo viac ako dve tretiny zúčastnených podnikov.

Vývaženosť je kľúčová

„Vzhľadom na skutočnosť, že cez obchodné reťazce sa predá vyše 80 % potravinárskej produkcie na Slovensku, je vyváženosť obchodných vzťahov a ochrana dodávateľov so slabšou vyjednávacou pozíciou pre PKS kľúčová,“ ozrejmil Daniel Poturnay. Potravinári okrem iného požadujú v novele ponechanie predajných akcií a povinnosti vyúčtovania množstva potravín, ktoré sa v predajnej akcii skutočne predajú.

„PKS si uvedomuje, že ide o veľmi špecifický právny predpis, sme preto pripravení o našich pripomienkach ďalej diskutovať. Je dôležité urobiť takú transpozíciu európskej smernice, ktorá nepoľaví v doterajšej ochrane dodávateľov pred silnejšími obchodnými reťazcami,“ dodal Poturnay.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Daniel Poturnay
Firmy a inštitúcie PKS Potravinárska komora Slovenska