PPA si chce vylepšiť renomé, dohodla sa s Protimonopolným úradom na odhaľovaní podvodov v tendroch

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
PPA, Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude podávať podnety pre podozrenie porušenia zákona Protimonopolnému úradu SR (PMÚ). To však bude podmienené predpokladanou hodnotou zákazky alebo súhrnnou hodnotou dotknutých zákaziek vyššou ako 100-tisíc eur bez DPH.

Transparentnejšie tendre

Zabezpečí to dohoda o spolupráci, ktorú v utorok uzavrela PPA s Protimonopolným úradom. Informoval o tom PMÚ na webovej stránke.

Cieľom tejto dohody je posilnenie ochrany hospodárskej súťaže prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž a efektívnejšia kontrola verejného obstarávania a obstarávania, ktoré PPA vykonáva na základe poverenia ministerstva pôdohospodárstva.

Lepšia kontrola a odhaľovanie porušení zákona

Dohoda umožní PPA písomne konzultovať s úradom možné porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže, školenia o dohodách, ktoré obmedzujú súťaž či pravidelne aktualizovať rizikové indikátory, ktoré vychádzajú zo skúseností úradu a PPA.

„Úrad verí, že vzájomná spolupráca medzi oboma inštitúciami prispeje k efektívnejšiemu výkonu kontroly príslušných verejných obstarávaní vo vzťahu k prípadným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže a tým aj hospodárnejšiemu vynakladaniu verejných finančných prostriedkov,“ informoval PMÚ.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie PMÚ Protimonopolný úrad SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra