Pracovná skupina o kvóte lovu vlkov nerozhodla, je potrebné dôslednejšie zanalyzovať hustotu ich populácie

les, vlk
Vlci predstavujú prirodzeného predátora diviačej zveri. Foto: ilustračné, Getty Images

O kvóte lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 pre územie Slovenska sa v utorok na rokovaní pracovnej skupiny nerozhodlo. Väčšina účastníkov rokovania sa však stotožňovala s návrhom Národného lesníckeho centra (NLC), ktoré predostrelo kvótu lovu 50 až 70 jedincov.

Rozhodujúce slovo na určenie kvóty má predseda pracovnej skupiny Michal Tomčík. Štvorhodinová diskusia poukázala na to, že je potrebné dôslednejšie zanalyzovať hustotu populácie vlka, koncentráciu chovov hospodárskych zvierat na vidieku, škody spôsobené vlkom a územia, kde ho musíme prísne chrániť.

Téma je pre Slovensko príliš dôležitá na to, aby sa o nej rozhodlo bez komplexného poznania súvislostí. Po vypracovaní analýz NLC pracovná skupina opäť zasadne,“ informoval v utorok Tomčík, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zloženie pracovnej skupiny

Pracovná skupina zložená zo zástupcov MPRV SR, Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), chovateľov hospodárskych zvierat a poľovníkov, okresných úradov a mimovládnych organizácií, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Národného lesníckeho centra (NLC), štátneho podniku LESY SR, Vojenských lesov a majetkov SR rokovala niekoľko hodín, aby stanovila ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 pre územie SR.

MPRV SR určuje kvótu na základe Programu starostlivosti o vlka dravého, postupuje podľa pravidiel, ktoré určilo MŽP SR, zohľadňuje pritom Smernicu Rady EÚ o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a zákon o poľovníctve.

Životaschopná populácia

NLC zaznamenalo, že populácia vlka dravého je životaschopná a zvyšuje sa. V roku 2020 pribudlo na Slovensku 212 vĺčat, najviac v 15 poľovných revíroch Slovenska, napr. Veľká Fatra, Nízke Tatry, Poľana, Muránska planina, Vihorlat.

Počet svoriek by sa mal v nasledujúcom roku zvýšiť. Čistý prírastok odhaduje NLC na približne 200 jedincov, a preto navrhlo kvótu lovu vlka 50 – 70 kusov.

Argumenty za lov vlka sa počas diskusie pracovnej skupiny dotýkali počtu oviec, ktoré za posledné tri roky klesli o 50 000 kusov v rámci SR.

Nulová kvóta lovu vlka

Nulovú kvótu lovu vlka navrhovalo MŽP SR, ŠOP SR a neziskové organizácie, ktoré argumentovali ochranou ovčích stád elektrickými ohradníkmi a strážnymi psami.

Táto metóda je však podľa MPRV veľmi drahá, farmára stojí jeden pes od kúpy, výchovy až do dvoch rokov, keď sa stáva strážnym psom, 3 500 eur. Zástupcovia chovateľov hospodárskych zvierat sa vyjadrili, že nulová kvóta je maximálne nezodpovedná voči vidieku a krajine.

Túto tému vnímam veľmi citlivo a vo vzťahu k celému Slovensku. Musíme brať ohľad aj na obyvateľov tejto krajiny, ktorí sú zasiahnutí koronakrízou a ktorých sa problematika vlka bytostne dotýka. Mnohí z nich sa ocitli v zúfalej situácii. Názory členov pracovnej skupiny sú rozdielne, ale zodpovednosť za krajinu máme všetci rovnakú voči prírode aj voči ľuďom, ktorí v nej žijú,“ uzavrel predseda pracovnej skupiny Michal Tomčík.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Lesy SRMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRMŽP Ministerstvo životného prostredia SRNLC Národné lesnícke centrumŠOP Štátna ochrana prírodyŠVPS Štátna veterinárna a potravinová správa SRVojenské lesy a majetky SR