Prevádzkovateľ odkaliska Poša so žalobou nepochodil, súd sa postavil na stranu inšpekcie životného prostredia,

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Odkalisko
Foto: ilustračné, Gettyimages.com
  • aktualizované 27. januára 11:10

Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu spoločnosti TP 2, s.r.o., Strážske, ktorá súdne napadla protokol z kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP).

Inšpekcia postupovala správne

Ako informovalo komunikačné oddelenie SIŽP, krajský súd tým potvrdil správnosť postupu aj závery inšpekcie, podľa ktorých prevádzkovateľ odkaliska Poša (okres Vranov nad Topľou) vypúšťal odpadovú vodu do rieky Ondava bez potrebného povolenia, čím porušil zákon o vodách.

Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. Právoplatnosť nadobudne doručením písomného rozsudku obom zúčastneným stranám.

Odpadové vody končili v rieke

Inšpektori SIŽP pri kontrole v TP 2, s.r.o., v júni 2020 zistili, že povolenie vydané Krajským úradom životného prostredia v Prešove v roku 2012 a predĺžené rozhodnutím Okresného úradu Prešov v roku 2015, na základe ktorého spoločnosť vypúšťala odpadové vody do povrchového recipientu, stratilo platnosť na konci roka 2018.

Odpadové vody tak spoločnosť od 1. januára 2019 podľa inšpekcie vypúšťala z odkaliska Poša do rieky Ondava bez platného povolenia.

Inšpektori na základe kontroly uložili prevádzkovateľovi začiatkom septembra 2020 povinnosť odstrániť zistený nedostatok. Prevádzkovateľ odkaliska Poša závery z vykonanej kontroly napadol žalobou.

Víťazstvo v prospech životného prostredia

Krajský súd v Košiciach však v stredu (26. januára) túto žalobu zamietol. Ako uvádza SIŽP, rozhodnutie bude podkladom pre ďalšie konanie inšpekcie, príslušných orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ako aj orgánov činných v trestnom konaní.

„Vnímam to ako ďalšie veľké víťazstvo v prospech životného prostredia. Som rád, že súdy potvrdili naše závery. Vážim si to o to viac, že ide o náročný a dlhotrvajúci prípad, keď sme dokonca museli čeliť rôznym formám zastrašovania. Je naozaj nevyhnutné, aby si prevádzkovatelia zariadení znečisťujúcich životné prostredie uvedomili, že SIŽP nebude tolerovať porušovanie environmentálnej legislatívy,“ uviedol generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Prevádzka fungovala bez povolení

Informácia o rozhodnutí krajského súdu potešila predsedu petičného výboru za zastavenie činnosti a celkovú sanáciu odkaliska Poša Jána Fenčáka.

„Je to dobrá správa, aj keď som sa ju dozvedel práve teraz od vás a nemám detailnejšiu informáciu. ´Pozitívna´ správa je to v tom, že sa potvrdilo, že odkalisko je prevádzkované bez platných povolení. Potvrdili sa tým závery, ktoré sme nadobudli vlastným skúmaním a zisťovaním v rámci množstva spisov, a ktoré sme mali k dispozícii za roky fungovania prevádzky, na čo sme dlhodobo upozorňovali aj inšpekciu, aj ministerstvo životného prostredia,“ uviedol v reakcii pre agentúru SITA Fenčák s tým, že ich budú zaujímať ďalšie kroky inšpekcie.

„Je to však jeden z ďalších krokov, neviem, či malý, alebo veľký, aby sa riešenie celého problému dostalo do finálneho stavu, ktorým je sanácia. Určite je to posun vpred,“ dodal Fenčák.

Vrty priamo na odkalisku

Pred rokom, po objavení peny v potoku Kyjov v blízkosti odkaliska Poša, na ktoré starosta Nižného Hrušova upozornil, sa podarilo podľa neho dosiahnuť ukončenie napúšťania odkaliska. „Toto rozhodnutie teraz súd vlastne len potvrdil,“ myslí si Fenčák. Petičný výbor sa podľa neho aktuálne snaží, aby sa priamo v odkalisku zrealizovali vrty.

„Rozprávame o tom už roky, lebo zatiaľ sa robili prieskumy okolia, ktoré je ďaleko od odkaliska. My chceme vrty priamo v odkalisku, aby sa potvrdilo, čo všetko sa do odkaliska od začiatku prevádzky do ukončenia napúšťania dostalo,“ dodal Fenčák s tým, že na tento účel zháňajú finančné prostriedky. Petíciu za sanáciu odkaliska podpísalo v septembri 2020 viac ako 20-tisíc ľudí.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján FerenčákJán Jenčo
Firmy a inštitúcie SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia