SIŽP udelila rekordnú pokutu viac ako 743-tisíc eur prevádzkovateľovi odkaliska Poša

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Trojuholník smrti je územie medzi Vranovom nad Topľou, Humenným a Michalovcami. Bratislava, 25. august 2020.
Odkalisko Poša v centre Trojuholníka smrti je stále aktívne a ohrozuje zdravie obyvateľov Zemplína. Historicky sú za to zodpovedné firmy Chemko, Chemlon a Bukóza, ktoré svojím odpadom v pôde, vo vode aj v ovzduší tento priestor zamorili. Foto: SITA/OZ Za našu vodu

Spoločnosť TP2, s.r.o. Strážske dostala pokutu vo výške viac ako 743-tisíc eur. Udelila jej ju Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) ako prevádzkovateľovi odkaliska Poša za nezákonné vypúšťanie odpadových vôd z odkaliska do rieky Ondava.

Ako informoval generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo, ide o historicky rekordnú výšku pokuty, ktorú inšpekcia udelila.

Keďže ide o druhostupňové rozhodnutie, nie je voči nemu podľa Jenča prípustné odvolanie. Právoplatným sa stane jeho doručením. Prevádzkovateľ ho môže napadnúť súdnou cestou.

Stanovenie výšky pokuty

Inšpekcia sa podľa generálneho riaditeľa pri stanovení výšky pokuty riadila zákonom o vodách, podľa ktorého ju môžu vymerať maximálne za predchádzajúci rok. Pokutu udelili na základe vykonaných rozborov za obdobie od augusta 2019 do júna 2020.

„K sume sme došli jednoduchým výpočtom jedno euro za každý kubík protizákonne vypustených odpadových vôd,“ skonštatoval Jenčo. Výška pokuty však nemusí byť konečná. Podľa Jenča je totiž odpadová voda vypúšťaná nezákonne aj naďalej.

Prebiehajú ďalšie konania. My stále máme za to, že ide o protizákonnú činnosť. V tomto prípade sú povinní to vyriešiť. Tých riešení je niekoľko, nie je ale na nás im to prikazovať. Musia s tým prísť oni,“ skonštatoval.

Odtok bez filtrácie

Ako informovala inšpekcia, spoločnosť TP2 mala 8. apríla a 6. mája znížiť vodnú hladinu odkaliska Poša dokopy o 24 centimetrov. Vody z odkaliska vytiekli bez filtrácie cez Kyjovský potok do Ondavy bez súhlasu orgánu štátnej vodnej správy napriek tomu, že SIŽP, v rámci nápravných opatrení, prikázala prevádzkovateľovi zriadiť pod vývarom z odkaliska mobilnú čistiacu jednotku už začiatkom minulého roka.

Spoločnosť vtedy, kým technicky nedorieši prevádzku čistiacej jednotky, vo vývare dočasne umiestnila zeolitovú drť. S technickým riešením do dnešného dňa neprišla a napokon aj zeolit, pre jeho spornú účinnosť, svojvoľne odstránila,“ uviedla hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

Mimoriadna kontrola

Májová mimoriadna kontrola odkaliska podľa Jenča síce preukázala zlepšenie kvality vôd vo viacerých ukazovateľoch, stále však nedosahuje ukazovatele nariadenia vlády o dobrom stave vôd.

Prevádzkovateľ je preto podľa Jenča stále povinný prísť s novým riešením, aby sa dosiahol súlad so zákonom. „Pokuta je ďalší významný krok, ktorý by ho mal motivovať konať v súlade so zákonom,“ zdôraznil.

Problematický sa ukázal najmä nárast dusíkatého znečistenia. Inšpekcia vyzvala spoločnosť TP 2, s.r.o., aby bezodkladne vyriešila filtráciu unikajúcich vôd vo vývare z odkaliska tak, ako jej to bolo uložené v roku 2021.

Napadnutie výsledkov kontroly

Krajský súd v Košiciach začiatkom roka zamietol žalobu spoločnosti TP2, s.r.o., Strážske. Prevádzkovateľ odkaliska Poša súdnou cestou napadol výsledky kontroly vykonanej SIŽP ešte v júni 2020. Kontrola odhalila, že spoločnosť vypúšťala odpadové vody z odkaliska Poša do rieky Ondava od 1. januára 2019 bez platného povolenia.

Správnosť tohto záveru potvrdil aj rozsudok súdu. Platnosť pôvodného povolenia, ktoré vydal Krajský úrad životného prostredia v Prešove v roku 2012, totiž vypršala koncom roka 2018. Prevádzkovateľ sa nestotožnil so závermi kontroly a namiesto prijatia opatrení na odstránenie zisteného nedostatku sa obrátil na súd.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj spoločnosť TP2, s.r.o. Strážske.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján JenčoTamara Lesná
Firmy a inštitúcie SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia