Slovenský pozemkový fond hospodáril kladne, nedaňové príjmy prekročili 37 miliónov eur

V minulom roku vykázal Slovenský pozemkový fond (SPF) nedaňové príjmy v objeme 37,7 mil. eur. Plnenie rozpočtu nedaňových príjmov tak predstavovalo 129,3 %.

Rozhodujúcimi príjmovými položkami fondu boli príjmy z vlastníctva, to znamená príjmy z prenájmu pozemkov v celkovom objeme 14,5 mil. eur a kapitálové príjmy, teda príjmy z predaja pozemkov v objeme 22,9 mil. eur. Vyplýva to z výročnej správy fondu, ktorú vzal parlament na vedomie.

Skutočné výdavky fondu vlani bez finančných výdavkových operácií predstavovali 17,6 mil. eur, čo je plnenie rozpočtu na 90,5 %. Pokiaľ ide o celkový hospodársky výsledok, ten bol v roku 2018 kladný a predstavoval zhruba 13,8 mil. eur. V porovnaní s rokom 2017, kedy fond dosiahol kladný hospodársky výsledok približne 9,6 mil. eur, ide o nárast o 4,2 mil. eur.

“V minulom roku prešiel SPF redizajnom. Spolu s logom fond získal aj nový dizajn, novú identitu a v konečnom dôsledku aj nový moderný imidž, ktorý sa snaží priblížiť širokej verejnosti. Obnovou fond neprechádzal len zvonku, ale aj zvnútra, a to prostredníctvom realizovaných projektov. Značná časť aktivít bola zameraná na rozvoj digitalizácie, resp. úplnej elektronizácie agendy fondu,“ zhodnotila rok 2018 generálna riaditeľa SPF Adriana Šklíbová.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SPF Slovenský pozemkový fond