Tarabovo ministerstvo plánuje zlúčiť dva štátne podniky, od vlády žiada poverenie na prípravu podkladov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tomáš Taraba
Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Foto: Archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

To o čom sa už dlhšie špekulovalo v odborných kruhoch, sa stáva realitou. Ministerstvo životného prostredia SR totiž uvažuje nad zlúčením dvoch štátnych podnikov.

Ide o spoločnosti Vodohospodárska výstavba (VV) a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Rezort životného prostredia si už pýta od vlády poverenie na vypracovanie podkladov pre definitívne rozhodnutie, či podniky zlúčiť alebo nie.

Zámer zlúčenia štátnych podnikov

V rámci ministerstva životného prostredia, a tiež aj v rámci širšej verejnosti prebiehajú dlhodobejšie diskusie o možnom zlúčení týchto dvoch štátnych podnikov a vytvorení jednej entity, ktorá by komplexne zabezpečovala činnosti v oblasti vodohospodárskeho odvetvia. V prípade, ak by spojenie dvoch štátnych podnikov malo mať hospodársky a ekonomický význam, a zároveň by malo zefektívniť viaceré činnosti, je namieste zvážiť prípravu podkladov a analýz potrebných pre rozhodnutie o zlúčení,“ uviedlo ministerstvo v návrhu na zabezpečenie podkladov pre zámer zlúčenia štátnych podnikov, o ktorom má rokovať v stredu vládny kabinet.

Náklady súvisiace zo zabezpečením podkladov potrebných pre rozhodnutie o zámere zlúčenia štátnych podnikov budú podľa ministerstva životného prostredia hradené z vlastných zdrojov podniku VV.

Príprava potrebných podkladov

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že príprava podkladov nezakladá rozpočtovo nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy,“ konštatovalo ministerstvo.

Potrebné podklady by vypracovali štátne podniky, ktorých sa možné zlúčenie týka.

Vodohospodárska výstavba

Vodohospodárska výstavba zabezpečuje prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a Vodného diela Žilina, vrátane zabezpečovania súvisiacich protipovodňových a ekologických opatrení.

Realizuje investičné projekty a obchoduje so silovou elektrinou. Zároveň je poverenou organizáciou na výkon technicko-bezpečnostného dohľadu.

Slovenský vodohospodársky podnik

Slovenský vodohospodársky podnik je bol založený ako štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov.

Vykonáva verejnoprospešné činnosti a zabezpečuje správu vodohospodársky významných a ďalších vodných tokov a vodných stavieb na nich vybudovaných a tiež správu jednotlivých povodí.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRSVP Slovenský vodohospodársky podnikVVB Vodohospodárska výstavba