U Vlčanovej skládky v Iži išlo o snahu zdefraudovať vyše dva milióny eur, ministerstvo posunulo podklady NAKA

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Minister Vlčan sa dištancoval od predĺženia nájomnej zmluvy s Bödörovcami  na chatu v katastri obce Čifáre
Bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Foto: archívne, SITA/Martin Havran.
Tento článok pre vás načítala AI.

Z výsledkov vládneho auditu v prípade Vlčanovej skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iža neďaleko Komárna jasne vyplýva, že išlo o snahu zdefraudovať viac ako dva milióny eur.

Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR s tým že všetky podklady posúva na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Vo veci už konanú orgány činné v trestnom konaní a MŽP SR im v tejto súvislosti poskytuje plnú súčinnosť.

Našli viacero nedostatkov

MŽP SR potvrdilo, že ukončený vládny audit zistil štyri nedostatky s vysokou závažnosťou a jeden so strednou. Envirorezort pre agentúru SITA konkretizoval, že medzi nedostatky patrilo nedostatočné overenie oprávnenosti výdavkov v procese odborného hodnotenie.

Ďalej schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), ktorá nesplnila podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve. Neriešený konflikt záujmov v konaní o ŽoNFP a nedostatočnú úroveň prijatých opatrení na predchádzanie a riešenie konfliktu záujmov.

Konflikt záujmov

„Čo je však kľúčové, vládnym auditom bolo zistené, že situácia, v ktorej MŽP SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia rozhodlo o schválení žiadosti, môže byť objektívne vnímaná ako konflikt záujmov. A to z dôvodov politických a profesionálnych väzieb medzi vtedajším šéfom envirorezortu ako osoby zapojenej do plnenia rozpočtu Európskej únie (EÚ) a vtedajším ministrom pôdohospodárstva ako konečným užívateľom výhod prijímateľa. Zároveň v čase konania o predmetnej žiadosti riadiaci orgán túto situáciu neriešil,“ dodalo ministerstvo.

Envirorezort spresnil, že medzi dopady neriešeného konfliktu patrí okrem poškodenia finančných záujmov EÚ aj poškodenie dobrého mena MŽP SR a ohrozenie dôvery verejnosti v jeho integritu, transparentnosť či nestrannosť.

Nesplnenie dvoch podmienok

Navyše, žiadosť o NFP nesplnila ani dve podmienky na poskytnutie príspevku. Ministerstvo doplnilo, že nakoľko neboli uhradené v rámci projektu žiadne žiadosti o platbu, ide o nezrovnalosť bez finančného vplyvu.

Skládka spoločnosti Reko Recycling, s.r.o., spoluvlastnená bývalým ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom, sa dostala do širšieho povedomia po získaní eurofondovej dotácie počas Hegerovej vlády vo výške 1,4 milióna eur. Pre kauzu odišiel Vlčan z funkcie ministra a dotácie sa odmietol vzdať.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Samuel Vlčan
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRMŽP Ministerstvo životného prostredia SRNAKA Národná kriminálna agentúra