Veľký potenciál exportu slovenského vína (komentár)

Víno
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Slovenský vínny priemysel bol spomedzi ďalších sektorov výrazne zasiahnutý pandémiou COVID-19. Na druhej strane sa tento sektor pomaly stavia na nohy, čo dokazuje aj celkový nárast spotreby vína na Slovensku už druhý rok po sebe.

Spotreba na obyvateľa

Nárast bol zaznamenaný aj v rámci spotreby na obyvateľa, z čoho vyplýva, že spotreba vína na obyvateľa predstavuje 17,7 litrov.

Pozitívny nárast vykazuje aj globálny vínny trh, ktorý vzrástol o 15 percent. Celkové objemy podľa Bordeaux Indexu vzrástli v roku 2021 o 40 percent. Podstatné v tejto súvislosti je, že trend vzrastu spotreby a taktiež investícií na globálnej úrovni nezaznamenáva známky spomalenia.

Na druhej strane zahraničný obchod SR v danej oblasti nie je až taký priaznivý. Aj napriek veľkému potenciálu slovenského vínneho priemyslu tvorí export liehovín a destilátov len 0,26 percentný podiel z celkového exportu Slovenska.

Kvalita slovenského vína

Potenciál slovenského vína potvrdzuje najmä jeho kvalita, ktorú dokazujú úspešné umiestnenia slovenských vinárskych spoločností na rôznych medzinárodných súťažiach ako napríklad v rámci Danube Wine Challange.

Export slovenského vína zaznamenal oproti predchádzajúcemu hospodárskemu roku dvojnásobný pokles, čo potvrdzuje prognózy poklesu podľa World Wine Production Outlook. Slovenské vinohradnícke spoločnosti vyviezli za rok 2020/21 o vyše 270 tisíc hl menej.

Konkrétne výrazné zníženie exportu je badateľné v rámci vína v nádobách nad dva litre, ktoré tvoria najväčší podiel z celkového exportu vína. Export hrozna taktiež výrazne klesol, zatiaľ čo miera dovozu hrozna na Slovensko sa zvýšila.

Moderné technológie

Tento tovar Slovensko dováža prioritne z Maďarska, Talianska a Nemecka. Destináciou exportu slovenských vín je zväčša Česká republika ale aj Maďarsko, Čína alebo Ukrajina. Na druhej strane Slovensko importuje najmä z krajín ako Taliansko, Maďarsko, Nemecko ale aj Španielsko.

Potenciál slovenského vína spočíva v jeho kvalite a príprave a mnohé vínne spoločnosti na Slovensku majú k dispozícií moderné technológie, ktoré sú navyše šetrné k životnému prostrediu. Navyše poskytujú záruku, že všetky fázy výrobného procesu sa uskutočňujú na území Slovenska. Podstatným aspektom je nielen udržateľná a kvalitná výroba vína ale aj podpora zachovania kultúrnej tradície.

Odhadnúť prognózu ďalšieho vývoja zahraničného obchodu v tejto oblasti je zložité, avšak uvoľňujúca situácia s pandémiou COVID-19 môže pozitívne ovplyvniť exportné snahy slovenských spoločností ale aj zvýšiť mieru zahraničnej výmeny. Väčší export slovenského vínneho priemyslu by zvýšilo aj konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva.

Autorom je Michal Húska z Rady slovenských exportérov

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom