Výskumníci z TANAP-u pracujú na inventarizácii kolónií svišťa vo vybraných dolinách

Život svišťov v Tatrách
Svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris). V minulosti zredukovali populácie svišťov najmä pytliaci, lebo sviští tuk sa veľmi cenil v ľudovom lekárstve, neskôr ich negatívne ovplyvnila pastva dobytka a dnes predovšetkým turistika. Foto: SITA/Gabriel Lipták

Tatranskí výskumníci pracujú na inventarizácii kolónií svišťa vo Furkotskej a Mlynickej doline. Okrem toho ich čaká ešte Mengusovská dolina. Podľa predbežných odhadov sa vo Furkotskej nachádza päť kolónií svišťov, v Mlynickej zatiaľ tri. Oproti výsledkom z roku 2020 a ďalším informáciám z minulosti sa viaceré kolónie potvrdili, ďalšie boli zistené ako nové. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP) po skončení celoštátnej vedeckej konferencie o výskume a ochrane cicavcov na Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 24. a 25. novembra na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mapovanie kolónií

Cieľom mapovania kolónií svišťa vrchovského tatranského je porovnať súčasný stav s dátami spred dvadsiatich rokov, keď sa vo vybraných lokalitách uskutočnil podobný výskum. Z výskumu tiež vyplýva, že aktivita niektorých kolónií sa posunula do vyšších polôh. „Pri mapovaní a pozorovaní populácie tatranského endemitu používajú výskumníci výlučne neinvazívne metódy. Okrem svištích predátorov sústreďujú pozornosť na vplyvy človeka a zmeny krajinnej štruktúry, medzi ktoré patrí zmladenie lesných drevín či šírenie kosodreviny,“ vysvetlila Správa TANAP na svojej internetovej stránke.

Ochrana svišťa

Na monitorovaní kolónií spolupracuje Výskumná stanica TANAP so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v Liptovskom Mikuláši. Správa národného parku uviedla, že už prvotné výsledky jej môžu napomôcť k nastaveniu vhodného manažmentu pre údržbu, ochranu a obnovu biotopu svišťa a k jeho druhovej ochrane.

V súčasnosti svište v Tatrách hibernujú vo svojich zimných norách, kde zotrvajú zväčša šesť mesiacov. Zo svojich bezpečných úkrytov sa zvyknú vyhrabať až v druhej polovici apríla. Keďže počas zimného spánku sú svište veľmi citlivé na vyrušovanie, aj z tohto dôvodu má podľa Správy TANAP opodstatnenie zimná sezónna uzávera turistických chodníkov, ktorá v Tatranskom národnom parku trvá od 1. novembra do 15. júna.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SMOPAJ Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaSpráva TANAPuUMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici