Sokol rároh bude mať nové búdky na hniezdenie, na stožiare ich inštaluje Ochrana dravcov so ZSD

ENVIRO: Ochranné prvky a búdky pre sokola rároha
Inštalovanie búdky pre chráneného sokola rároha (lat. Falco cherrug) v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a spoločnosťou Západoslovenská distribučná (ZSD) na stožiari distribučných vedení 110 kV napätia v oblasti nížin medzi Novými Zámkami a Štúrovom v rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky. Foto: SITA/ZSD/RPS

Sokol rároh, vzácny a ohrozený druh, hniezdi v palearktickej oblasti od strednej Európy až po východnú Áziu. Slovenská populácia sa teší výskytu tohto dravca. Významne tomu dopomohla ponuka hniezdnych búdok, tie sa doteraz inštalovali výhradne na stožiare prenosovej sústavy.

Sokoly, ktoré si svoje hniezda nestavajú, ich obsadzujú a úspešne v nich vychovávajú potomstvo. Informovala o tom na svojej stránke Ochrana dravcov na Slovensku.

Prepojenie s maďarskou populáciou

„Vďaka novým možnostiam spolupráce so Západoslovenskou distribučnou (ZSD), ktorou je inštalácia búdok pre sokola rároha, umiestnime búdky aj do území s historickým výskytom tohto druhu, z ktorých v nedávnej minulosti vymizol. Ide o lokality v blízkosti hraníc s Maďarskom, kde sa nachádzajú distribučné vedenia vhodné pre osadenie búdok. Naším cieľom je, aby došlo ku kontinuálnemu prepojeniu slovenskej populácie s početnejšou maďarskou populáciou. Predpokladáme, že prepojením hniezdnej populácie dôjde k zvýšeniu jej stability a tiež k návratu do pôvodných biotopov, kde pre tento charizmatický a užitočný druh takto vytvoríme vhodné podmienky,“ uvádza z Ochrany dravcov na Slovensku Jozef Chavko.

Náročná inštalácia búdok

„S inštaláciou podobných búdok na stožiare distribučných vedení v našej správe máme skúsenosti od roku 2019, kedy sme začali pilotne osádzať búdky pre menšie druhy dravcov. Búdky určené pre sokola rároha sú oveľa väčšie, inštalácia je technicky náročnejšia, nakoľko bolo potrebné navrhnúť špeciálnu nosnú plošinu pre jej uchytenie na stožiar. Na jedince sokola rároha tak pri jarnom hľadaní hniezdisk už budú čakať nové domovy na našich distribučných vedeniach,“ dopĺňa z Enviro tímu ZSD Zuzana Lančaričová.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

„Projekt LIFE Danube Free Sky realizujeme s podporou EÚ v rámci programu LIFE a MŽP SR. Okrem budovania nových hniezdnych príležitostí pre vtáctvo sa venujeme aj ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení a zásahom elektrickým prúdom. Zásah elektrickým prúdom patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory spôsobujúce úhyn či závažné zranenia aj v prípade sokola rároha. Rizikové sú stĺpy, ktoré dravé vtáky s obľubou využívajú na odpočinok, či lov koristi. Ako riešenie sa nám osvedčila ekologizácia takýchto rizikových stĺpov,“ informuje z Ochrany dravcov na Slovensku Marek Gális.

„Hniezdne teritóriá sokola rároha sú súčasťou najvyššej priority pre realizáciu opatrení na zvýšenie bezpečnosti našich vedení pre dosadajúce vtáctvo. Identifikáciu týchto lokalít koordinujeme s Ochranou dravcov na Slovensku. Počas obdobia trvania projektu ekologizujeme viac ako 800 stĺpov formou montáže prvkov zabraňujúcich zraneniam vtákov elektrickým prúdom na konštrukciách, tzv. ekochráničiek. Za obdobie dlhoročnej vzájomnej spolupráce ide na západnom Slovensku už o tisíce stĺpov, ktoré sú pre vtáctvo bezpečné a každoročne k ním pribúdajú nové,“ uzatvára zo ZSD, a.s. Zuzana Lančaričová.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jozef ChavkoMarek GálisZuzana Lančaričová
Firmy a inštitúcie Ochrana dravcov na SlovenskuZSD Západoslovenská distribučná