Vznikol nový štandard udržateľného využívania lesných zdrojov na Slovensku, účinnosť nadobudne budúci rok

Les
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Po takmer dvojročnej práci 27-člennej pracovnej skupiny schválil v polovici novembra národný riadiaci orgán certifikácie lesov PEFC Slovensko nový štandard trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Nový certifikačný štandard nadobudne účinnosť v novembri 2022. Informoval o tom v stredu národný sekretár PEFC Slovensko Hubert Paluš.

Nový národný PEFC štandard umožní väčšiu participáciu občanov na manažovaní obhospodarovania lesov, podporuje adaptáciu a stabilitu lesov s ohľadom na nastupujúce klimatické zmeny, presadzuje prírode blízke hospodárenie, zvyšovanie biodiverzity a ekologickej stability lesných ekosystémov a možnosti voľno časového využívania lesov verejnosťou.

Kľúčový nástroj adaptácie lesov

Národný štandard PEFC venuje osobitnú pozornosť adaptácii a stabilite lesov v období nastupujúcej klimatickej zmeny a ich príspevku k uhlíkovému cyklu. Kľúčový nástroj adaptácie lesov na zmenu klímy je postupná zmena drevinového zloženia v súlade s podporou prírode blízkeho hospodárenia.

S tým súvisia nanovo definované požiadavky týkajúce sa uprednostňovania provenienčne vhodnej prirodzenej obnovy, udržania prirodzeného druhového zloženia, štruktúry a ekologickej stability lesných ekosystémov. Významné miesto v štandarde zohrávajú aj ekosystémové služby zamerané na budúcnosť.

Ide najmä o lesy osobitných prírodných hodnôt, podporu biodiverzity, biotopy chránených a ohrozených rastlín a živočíchov, udržanie funkčnosti a odolnosti lesov zameraných na ochranu pôdy a vody, zlepšenie vodoregulačného účinku lesov a podporu voľno časového využívania lesov verejnosťou.

Online konzultácia

Národný štandard trvalo udržateľného obhospodarovania bol zaslaný na medzinárodné posudzovanie súladu s globálnymi kritériami medzinárodnej Rady PEFC v Ženeve. Slovenský systém certifikácie lesov a nový štandard budú predstavené v rámci verejných globálnych online konzultácii 29. novembra 2021.

Konečné požiadavky na obhospodarovanie a využívanie lesov sú výsledkom vzájomného konsenzu a diskusie širokého spektra záujmových skupín, ktoré sa na ich tvorbe podieľali.

Okrem zástupcov štátnych a neštátnych obhospodarovateľov lesov, združení vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov a zástupcov drevospracujúceho priemyslu, prispeli významne k tvorbe nových štandardov zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, predstavitelia odborov, štátnej správy, organizácií zabezpečujúcich ochranu a kvalitu vodných zdrojov, občianskych združení a mimovládnych ochranárskych organizácií vrátane WWF Slovensko.

PEFC Slovensko je nezávislá organizácia, ktorej cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. PEFC Slovensko je súčasťou globálneho certifikačného systému PEFC so sídlom v Ženeve a prestavuje národný riadiaci orgán PEFC na Slovensku. V súčasnosti je celosvetovo v schéme PEFC certifikovaných viac ako 300 miliónov ha lesov a viac ako 20 000 spracovateľských a obchodných spoločností je držiteľmi certifikátov spotrebiteľského reťazca.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Hubert Paluš
Firmy a inštitúcie PEFC SlovenskoŠOP Štátna ochrana prírodyWWF Slovensko