NN je opäť TOP zamestnávateľ. Zamestnanci oceňujú možnosti vzdelávania, flexibilitu pracovného času aj duševnú pohodu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nn_portrety_6 11 2019_print_0017.jpg
Miroslava Jandorfová. Foto: NN Slovensko

Zamestnanci NN Slovensko najviac oceňujú flexibilitu a individuálny prístup, prezradila v rozhovore Miroslava Jandorfová, HR riaditeľka finančnej spoločnosti, ktorá už štvrtýkrát po sebe získala tituly TOP Employer Slovakia a TOP Employer Europe. Prestížny inštitút The Top Employers Institute* oceňuje firmy po celom svete za aplikáciu excelentných HR postupov do praxe. NN, ktorej sa dlhodobo darí úspešne adaptovať a reflektovať na nové podmienky na pracovnom trhu, je naďalej jedinou ocenenou finančnou inštitúciou na Slovensku.

NN Životná poisťovňa získala spomínané ocenenie už štvrtý raz za sebou. Čo vyzdvihol inštitút TOP Employer tentokrát?

Podľa odbornej poroty sme preukázali výrazný progres v oblastiach ako sú diverzita a inklúzia, rozvoj pracovného prostredia a vzdelávanie. Snažíme sa maximálne reflektovať na aktuálne trendy a potreby pracujúcich ľudí, a to v súlade s celosvetovým dianím a rýchlo sa meniacim prostredím okolo nás. Ambíciou NN je byť takým lídrom na trhu, ktorý je známy proklientskym prístupom, starostlivosťou o ľudí, podporou komunít a talentov. Certifikát Top Employer dokazuje, že sa uberáme správnym smerom.

Čo tento titul znamená pre vás ako HR riaditeľku? 

Znamená to, že ľudia sú u nás na prvom mieste a nie je to klišé, ale každodenná prax. Úlohou HR je vytvárať spolu s manažérmi pre zamestnancov prostredie, v ktorom sa im dobre pracuje a majú denne motiváciu robiť maximum pre klientov a obchodných partnerov. K tomu je potrebné, aby svoje pracovisko vnímali ako miesto, kde sa môžu plnohodnotne realizovať, kde sa cítia súčasťou celku a vnímajú, že rešpektujeme ich individualitu aj názory. Podľa mňa je preto najdôležitejšou súčasťou HR práce načúvanie zamestnancom. Je dôležité poznať ich podnety, myšlienky, potreby. A myslím, že sa nám to darí. Som veľmi hrdá na ľudí, ktorí v NN pracujú a na HR tím, ktorý prichádza stále s novými riešeniami a nápadmi. Pre mňa a mojich kolegov je toto ocenenie zároveň cennou spätnou väzbou, že naša práca má zmysel.

Vlani ste pri tejto príležitosti avizovali, že sa budete venovať najmä rozvoju nových zručností, talentom, nasledovníkom a zavedeniu nových manažérskych kompetencií potrebných pre budúcnosť. Aké sú zručnosti budúcnosti pre zamestnancov a manažérov v poisťovníctve. Ako ich rozvíjate?

Pandémia výrazne zmenila spôsob komunikácie a prácu s ľuďmi, takže sme sa cielene zamerali práve na oblasť nových zručností. Spustli sme napríklad manažérske tréningy orientované na efektívne vedenie virtuálnych a hybridných tímov, riadenie práce v dynamicky sa meniacich podmienkach a v online prostredí. Posunuli sme sa i v decentralizácii vzdelávania. Zamestnancom dávame možnosť prevziať zodpovednosť za svoj rozvoj. Pomáha nám v tom aj 4-dňový pracovný týždeň, vďaka čomu im zostáva viac času a energie na rozvojové aktivity. Zamestnanci majú možnosť vzdelávať sa napr. v digitálnych zručnostiach, zákazníckej skúsenosti, efektívnej komunikácii alebo si môžu osvojiť nové vedomosti potrebné pre kariérny rast.

NN ako prvá firma na Slovensku ponúka možnosť pracovať 4 dni v týždni. Ako sa osvedčil tento model práce?

Štvordňový pracovný týždeň môžu naši kolegovia využívať už rok. Zavádzali sme ho s cieľom pomôcť im nájsť rovnováhu medzi prácou a súkromím, eliminovať stres a načerpať energiu. Na Slovensku je to bezkonkurenčný pracovný systém, ktorý sa nám osvedčil a budeme preto v tomto pracovnom režime pokračovať.

Ktoré benefity najviac oceňujú NN zamestnanci?

Oceňujú spomínaný 4-dňový pracovný týždeň. Vlani sme zrealizovali interný zamestnanecký prieskum, ktorého sa zúčastnilo 65 % ľudí a 70 % z nich považuje tento pracovný model za dobrý krok pre celkový rozvoj spoločnosti. V tejto súvislosti zamestnanci vyzdvihli work-life balans, duševnú pohodu, flexibilitu či viac voľného času. Rada by som však spomenula i ďalšie benefity, vďaka ktorým si získavame priazeň kolegov. Každý zamestnanec má, okrem zákonnej dovolenky, navyše nárok aj na dni voľna na regeneráciu, „sick days“ a po každých 5 odpracovaných rokoch si môže vziať dlhšie platené voľno, tzv. sabbatical. V neposlednom rade sú obľúbené príspevky na dopravu, produktové benefity či možnosti bezplatného vzdelávania prostredníctvom rôznych online kurzov a školení.

Aké sú vaše ďalšie rozvojové a pokrokové HR plány pre tento rok?

Naďalej budeme konzistentní v napĺňaní priorít našej HR stratégie. Stále budeme pripravovať programy, ktorých cieľom je vytvoriť prijateľnú firemnú kultúru a atraktívne zamestnanecké benefity v súlade s našimi NN plánmi a hodnotami. Opätovne sa budeme podieľať na iniciatívach a projektoch, ktoré sú spoločensky zodpovedné, vedú k rozvoju a vzdelávaniu našich kolegov a k zlepšovaniu ich zručností s ohľadom na budúcnosť. A, samozrejme, naďalej chceme podporovať rôznorodosť vo všetkých oblastiach.

*Titul Top Employer udeľuje už vyše 25 rokov uznávaný The Top Employers Institute na základe výnimočného prístupu k zamestnancom. Inštitút v minulosti ocenil už viac ako 1 857 organizácií v 123 krajinách sveta. Na Slovensku je NN Životná poisťovňa naďalej jedinou finančnou spoločnosťou, ktorá toto ocenenie získala. Inštitút každoročne analyzuje najlepšie postupy v oblasti plánovania a náboru talentov, vzdelávania a rozvoja, riadenia výkonnosti a kariéry, odmeňovania, benefitov a firemnej kultúry.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NN Slovensko