Odpis registra trestov bude možné vydať len na účely trestného konania a obrany a bezpečnosti štátu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
register
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Odpis registra trestov sa od januára 2026 má poskytovať výlučne len na účely trestného konania a na účel obrany a bezpečnosti štátu. Vyplýva to z vládnej novely zákona o registri trestov, ktorý dnes schválila Národná rada SR.

Poskytovanie registra trestov

Podľa návrhu z dielne Ministerstva spravodlivosti SR sa v odpise registra trestov budú uvádzať okrem rozhodnutí súdu, ktorými bola uznaná vina a uložený trest, alebo schválená dohoda o vine a treste a s tým súvisiacich údajov, aj údaje o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo prokurátora, o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania.

Uvádzať sa budú aj údaje vyplývajúce z trestných listov o právoplatnom odsúdení občana SR alebo osoby, ktorá má na jej území trvalý pobyt cudzozemským súdom, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom SR.

Odpis len oprávneným orgánom

„Generálna prokuratúra vydá odpis registra trestov len na žiadosť oprávnených orgánov,“ uvádza sa v zákone s tým, že takýmito orgánmi sú orgány činné v trestnom konaní, súdy, Európska prokuratúra, Ministerstvo spravodlivosti, Kancelária Prezidenta SR, Ministerstvo vnútra, Policajný zbor, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba alebo napríklad Vojenské spravodajstvo.

„Na účely civilného procesu sa odpis registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces vydáva súdom, ak je účastníkom konania dieťa alebo osoba o spôsobilosti ktorej sa koná,“ uvádza sa v návrhu.

Výpis fyzickej osoby

Pokiaľ ide o výpis z registra trestov, generálna prokuratúra ho má vydať na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a v prípade právnickej osoby osobe, ktorej totožnosť je overená.

„Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom SR, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom SR vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený,“ uvádza sa v dokumente.

Špecializovaný výpis

Zákon zároveň zavádza výpis z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou. „Zavedením tohto typu verejnej listiny SR ako členský štát Európskej únie prijíma opatrenie potrebné na zabezpečenie toho, aby sa fyzickej osobe, ktorá bola odsúdená za spáchanie vymedzených trestných činov, mohlo dočasne alebo trvale zabrániť vo vykonávaní prinajmenšom profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi a mládežou,“ vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti.

Ďalšou novou listinou je špecializovaný výpis z registra trestov. Ten má evidovať trestné činy po dobu desať rokov od zahladenia odsúdenia.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska prokuratúraEurópska úniaMS Ministerstvo spravodlivosti SRMV Ministerstvo vnútra SRNárodná rada SRNBÚ Národný bezpečnostný úradSIS Slovenská informačná službaVojenské spravodajstvo