Hrnček

Tento hrnček nekupujte, je nebezpečný (foto v článku)

Výrobok nevyhovuje požiadavkám nariadenia o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Úrad verejného zdravotníctva preto odporúča spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.