Stanislav Janota

Prognóza je dobrá (komentár)

Množstvo príbehov dokazuje, že od roku 870 (a znovu potvrdené od roku 1000) sme pevnou a „tvrdou” súčasťou Západu, myšlienok Západu, ale nestali sme sa vazalom niektorej konkrétnej mocnosti Západu.