Počet ľudí bez práce v treťom štvrťroku na Slovensku medziročne klesol, netýkalo sa to však všetkých krajov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Úrad práce, nezamestnanosť
Foto: ilustračné, SITA/Kvetoslava Mudríková.
Tento článok pre vás načítala AI.

Vývoj počtu ľudí bez práce v treťom štvrťroku tohto roka potvrdil viac ako dva roky trvajúci pozitívny trend poklesu hodnôt ukazovateľov nezamestnanosti. Počet ľudí bez práce v lete a na začiatku jesene klesol na necelých 163-tisíc najmä vplyvom poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných.

Nezamestnanosť sa medziročne znížila až v piatich regiónoch Slovenska. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Úbytok už deviaty štvrťrok za sebou

Počet ľudí bez práce počas tretieho štvrťroka tohto roka na Slovensku dosiahol takmer 163-tisíc osôb, medziročne klesol o 3,1 %. Úbytok nezamestnaných podľa Výberového zisťovania pracovných síl tak pokračoval už deviaty štvrťrok sa sebou. Miera nezamestnanosti dosiahla 5,9 %.

Medziročne sa tak ukazovateľ, ktorý uvádza podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb, znížil o 0,2 percentuálneho bodu. Počet nezamestnaných po sezónnom očistení sa v porovnaní s druhým štvrťrokom zvýšil o 0,2 % na 161,6 tisíca osôb.

Ľudia bez práce viac ako rok

Väčšinu, takmer 64 % v štruktúre ľudí bez práce, tvorili dlhodobo nezamestnaní. Na Slovensku tak bolo bez práce aspoň dvanásť mesiacov 104-tisíc ľudí.

Pozitívom podľa štatistikov bolo, že vývoj ich počtu kopíroval celoslovenský trend poklesu, medziročne počet dlhodobo nezamestnaných sa tak znížil o 6,2 %. Krátkodobá nezamestnanosť však začiatkom jesene mierne stúpla.

Výnimka úbytku len v jednej skupine

Trend medziročného mierneho úbytku nezamestnaných sa prejavil vo všetkých vekových skupinách, s výnimkou najmladších osôb. Počet ľudí bez práce od 15 do 24 rokov medziročne vzrástol takmer o 7 %. Pozitívny pokles nastal v štruktúre nezamestnaných počas tretieho štvrťroka aj z pohľadu odvetví ekonomiky posledného zamestnávateľa.

Nezamestanosť z pohľadu odvetvia ekonomiky

Počet ľudí bez práce sa medziročne znížil v polovici zo 16 odvetví ekonomiky. Najviac, vyše 60 % osôb, ubudlo v skupine nezamestnaných, ktorí pracovali naposledy vo vzdelávaní.

Druhý najdynamickejší pokles o viac ako 40 % zaznamenala skupina osôb, ktorá pracovala naposledy v administratívnych službách a v stavebníctve. Celkovo najpočetnejšiu skupinu ľudí bez práce tvorili ľudia prepustení či odídení z priemyslu.

Platí to dlhodobo, pretože priemysel je najväčším zamestnávateľským sektorom ekonomiky. Ich počet navyše medziročne mierne stúpol. Osobitnú a najpočetnejšiu skupinu predstavovali osoby, ktoré ešte nemali zamestnanie, medzi ktorých patria okrem iného aj absolventi škôl. Ich množstvo po roku opäť stúplo. Každý tretí človek bez práce na Slovensku tak bola osoba bez pracovnej skúsenosti.

Pokles v piatich krajoch

Počet nezamestnaných v treťom štvrťroku tohto roka medziročne klesol v piatich z ôsmich krajov Slovenska. V percentuálnom vyjadrení najviac nezamestnaných ubudlo v Nitrianskom a v Žilinskom kraji.

Najvyššie celkové počty nezamestnaných zostávali na východe Slovenska, v Prešovskom kraji viac ako 43-tisíc osôb a v Košickom kraji cez 36-tisíc osôb. Oba kraje zároveň navyše zaznamenali medziročne rast počtu nezamestnaných o približne 7 %.

Najvyššia miera nezamestnanosti nad 10 % pretrvávala v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, Košický kraj sa k tejto hranici blíži. Naopak, najnižšiu mieru nezamestnanosti pod hranicou 3 % mali Bratislavský a Žilinský kraj.

Pokles miery nezamestnanosti zaznamenalo celkovo päť krajov. Z pohľadu dynamiky vývoja najvýraznejšia zmena nastala v Nitrianskom kraji, miera nezamestnanosti tu klesla o 1,5 percentuálneho bodu na úroveň 3,1 %.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ŠÚ Štatistický úrad SR