Podnikateľom pribudnú po prijatí eurosmernice nové byrokratické povinnosti, majú znížiť mzdový rozdiel medzi pohlaviami

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Mzda, rovnosť pohlaví
Foto: ilustračné, SITA/AP
Tento článok pre vás načítala AI.

Podnikatelia budú mať už onedlho nové byrokratické povinnosti. Budú musieť predstaviť svoje kritériá pri udeľovaní jednotlivých miezd vo svojich podnikoch, či zadefinovať platový postup. Všetko to nariaďuje smernica Európskej únie, ktorú chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR implementovať.

Zamestnávatelia budú musieť na základe novej regulácie vysvetliť, podľa čoho nastavujú mzdy vo svojom podniku. Rovnako budú mať povinnosť vytvoriť pre zamestnancov platový postup, podľa ktorého budú vedieť, čo musia urobiť, aby získali vyššie odmeny. Podnikatelia budú musieť tiež informovať o priemernej mzde v rodovom členení, a to na jednotlivých pozíciách.

Pravidelné komplexné reporty

Všetky tieto informácie budú v komplexných reportoch, ktoré budú musieť podnikatelia pravidelne robiť a posielať ich na kontrolu. Všetky firmy nad 100 zamestnancov budú mať tiež povinnosť zoradiť mzdy mužov a žien do pomyselného radu, rozdeliť ho na štvrtiny, alebo kvartily, v rámci ktorých sa bude skúmať, aké je zastúpenie oboch pohlaví.

Pokiaľ sa ukáže, že v jednej zo štvrtín je mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami vyšší ako 5 %, podnikateľ to bude musieť vysvetliť. V prípade, že to nedokáže objasniť, prichádzajú rôzne nápravy, konzultácie s ústredným monitorovacím orgánom alebo až sankcie. V prípade problému padá dôkazové bremeno na podnikateľov, ktorí musia pred súdom objasniť, že sa nedopustili diskriminácie.

Snaha o rodovú rovnosť

Európska únia chce touto smernicou znížiť rozdiel medzi mužskými a ženskými výplatami. Štatistiky ukazujú, že ženy v EÚ zarábajú o 12,7 % menej než ich mužskí kolegovia. Na Slovensku je to viac ako 16-percentný rozdiel.

Toto číslo sa počíta spriemerovaním všetkých miezd žien a mužov bez ohľadu na to, ako dlho pracujú, na akých pozíciách, v akých sektoroch, či aké majú skúsenosti. Pokiaľ sa pri porovnávaní očistia niektoré tieto faktory, rozdiel v odmeňovaní mužov a žien sa môže značne znížiť.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska úniaMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR