Poslanci parlamentu posunuli návrhy zákonov Tarabu, Čepčeka a Karahutu do druhého čítania

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Martin Čepček
Poslanec NR SR Martin Čepček. Foto: www.facebook.com/photo

Poslanec Národnej rady SR a predseda strany Život-Národná strana Tomáš Taraba uspel v prvom čítaní s návrhom na novelizáciu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Navrhuje zaviesť právo Slovenského pozemkového fondu odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára.

Slovenský pozemkový fond má byť povinný vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nevyužíva prenajatú pôdu na poľnohospodársku činnosť, na ktorý je pozemok určený.

Zákon o spotrebnej dani

Do ďalšieho legislatívneho procesu sa dostal aj návrh od poslanca Tarabu na novelizáciu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja . Navrhuje zrušiť povinnosť fyzických a právnických osôb, ktoré dodávajú benzín a naftu na územie Slovenska, primiešavať bio zložku. Toto opatrenie má platiť do 30. septembra budúceho roka.

Do druhého čítania sa dostal aj návrh novely zákon o dani z príjmov od nezaradeného poslanca Martina Čepčeka. Pre výhry z hazardných hier navrhuje zaviesť oslobodenie od dane z príjmu iba do hodnoty neprevyšujúcej 350 eur.

Návrh o správnych poplatkoch

Parlament posunul do druhého čítania aj návrh novely zákona o správnych poplatkoch od poslanca za hnutie Sme rodina Jaroslava Karahutu. Novelou zákona navrhuje upraviť výšku správnych poplatkov a zaviesť nové správne poplatky orgánov veterinárnej správy. Výška poplatku za vydanie záväzného posudku sa má diferencovať podľa toho, či ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu.

Novelou zákona sa majú zaviesť nové správne poplatky za úkony orgánu veterinárnej správy súvisiace najmä s registráciou a schvaľovaním prevádzkarní, chovom zvierat, usmrcovaním zvierat rituálnym spôsobom, úkonmi v súvislosti s vydávaním pasov spoločenských zvierat, či so so sprostredkovaním nákupu a predaja hospodárskych zvierat.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jaroslav KarahutaMartin ČepčekTomáš Taraba
Firmy a inštitúcie Slvoenský pozemkový fond (SPF)