Protimonopolný úrad vyrubil pokuty Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a Kmotríkovej firme Grafobal Group

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Protimonopolný úrad SR
Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič

Bratislavská vodárenská spoločnosť a Kmotríkova Grafobal Group development, a. s., Bratislava (GGD) dostali pokutu od Protimonopolného úradu SR (PMÚ) za porušenie zákona o hospodárskej súťaži. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa úradu.

„Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií, dňa 20. mája vydal rozhodnutie, ktorým podnikateľovi Grafobal Group development, a. s., Bratislava uložil pokutu vo výške 27-tisíc eur a podnikateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava (BVS) pokutu v symbolickej výške 1000 eur,“ uviedol úrad.

Kmotríkova firma porušila zákon

Podľa rozhodnutia PMÚ spoločnosti GGD a BVS porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v získaní ich spoločnej kontroly nad Infra Services, ktorá vznikla 20. mája 2019.

„Úrad tiež skonštatoval, že podnikateľ GGD porušil zákon tým, že vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako úrad o nej právoplatne rozhodol, t. j. dňa 5. septembra 2019,“ uvádza PMÚ.

Nezákonná koncentrácia bola podľa úradu založená dvoma právnymi úkonmi. Prvým bolo 20. mája 2019 nadobudnutie 49 percent akcií spoločnosti Infra Services spoločnosťou GGD, druhým bolo dňa 20. júna 2019 zaplatenie časti kúpnej ceny za tieto akcie. Vo vzťahu k BVS úrad v druhom prípade porušenie nepreukázal.

Úrad odpustil spoločnosti 50% pokuty

Protimonopolný úrad uložil spoločnosti GGD pokutu zníženú o 50 percent z pôvodnej sumy, keďže prišlo k náprave.

Pri ukladaní pokuty PMÚ vychádzal zo závažnosti a z dĺžky trvania porušenia zákona u oboch subjektov.

„V prípade porušení zákona podnikateľom GGD úrad s ohľadom na potrebu zabezpečenia preventívneho a represívneho účinku pokuty osobitne prihliadol aj na skutočnosť, že podnikateľ GGD patrí do skupiny so silným ekonomickým zázemím,“ vysvetlil úrad.

Mesto chce získať podiel v BVS Infra Services

Doplnil, že vzhľadom na zverejnené informácie, podľa ktorých má BVS v úmysle nadobudnúť výlučnú kontrolu v Infra Services, ide o inú transakciu, akou je tá, v súvislosti s ktorou úrad vyrubil pokuty. Rozhodnutie PMÚ doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

Mesto Bratislava predstavilo návrh, ktorým získa od podnikateľa Ivana Kmotríka podiel v servisnej firme BVS Infra Services.

Magistrát uviedol, že pokiaľ tento návrh schvália vo štvrtok poslanci mestského zastupiteľstva a valné zhromaždenie spoločnosti, desaťročné profitovanie súkromného vlastníka na BVS sa skončí.

Podľa návrhu zaplatí BVS za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD 6 miliónov eur.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ivan Kmotrík
Firmy a inštitúcie Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS)GrafobalInfra Services