Slovensko opäť nedokáže naštartovať čerpanie nových eurofondov, tento problém má už 20 rokov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
eurofondy
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko môže využiť z nových eurofondov v aktuálnom programom období 2021 – 2027 celkovo takmer 12,8 miliardy eur. Z toho hlavne v Programe Slovensko zhruba 12,6 miliardy eur a v štyroch menších programoch Európskej územnej spolupráce a Rybné hospodárstvo 201 miliónov eur.

V štvrtom roku nového obdobia sa čerpanie prostriedkov Európskej únie stále riadne nerozbehlo napriek pribúdajúcim výzvam.

Dlhodobý problém

Nenaštartovalo sa reálne napriek očakávaniam a vyplácaniu zálohových platieb prijímateľom ani počas polroka súčasnej vlády a nového vedenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré eurofondy centrálne koordinuje.

Problémy so zdĺhavým začiatkom čerpania v prvých rokoch programových období pretrvávajú na Slovensku dlhodobo od vstupu do EÚ pred 20 rokmi.

Čerpanie dosiahlo 0,02 percenta

Podľa informácií Ministerstva financií SR, ktoré je platobným orgánom pre eurofondové programy, z celkového záväzku programového obdobia 2021 – 2027 boli zo zdrojov EÚ k 31. marcu schválené prostriedky vo výške zhruba 2,7 milióna eur. Z celkového balíka v objeme 12,8 miliardy eur tak čerpanie dosiahlo 0,02 %.

Týkalo sa to zatiaľ len cezhraničného regionálneho programu Interact IV, v ktorom spomínaných 2,7 milióna eur znamenalo podiel takmer 6 % zo 45 miliónov eur. Koncom januára a februára boli v tomto programe i celkovo využité cez 2 milióny eur.

V ostatných programoch, vrátane hlavného Programu Slovensko, v kolónkach o čerpaní aj ku koncu marca naďalej výstražne svietila nula.

Harmonogram výziev na rok 2024

Ministerstvo investícií ešte 10. apríla informovalo, že v novom programovom období bolo vyhlásených 114 výziev v objeme takmer 3,6 miliardy eur.

Spolu máme v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme 6,3 miliardy eur, z čoho až 1,9 miliardy eur chceme preinvestovať prostredníctvom tzv. Integrovaných územných investícií, kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii územia,“ uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD).

Počet výziev po nástupe novej vlády

Krátko po nástupe tejto vlády, k 31. októbru 2023 bolo v Programe Slovensko vyhlásených 27 výziev v celkovom objeme 1,3 miliardy eur (10,33 % z alokácie programu). Zazmluvnený objem financií dosiahol 506 miliónov eur (cez 4 % z celkovej sumy), pričom poskytnuté zálohové platby prijímateľom mali výšku skoro 24 miliónov eur (0,19 % alokácie).

K 31. januáru 2024 počet výziev v tomto programe vzrástol na 90 vo výške 2,52 miliardy eur (skoro 20 % alokácie), zakontrahované zdroje presiahli 805 miliónov eur (6,4 %). Zálohové platby prijímateľom predstavovali cez 89 miliónov eur (0,71 %).

Dôležitý míľnik je koniec roka 2025

Podľa rezortu financií do konca roka 2025 treba z nových eurofondov vyčerpať podľa pravidla n+3 spolu minimálne takmer 1,7 miliardy eur. Predstavuje to viac ako 13 % z celkovej alokácie.

V rámci čerpania je pre Program Slovensko dôležitým míľnikom koniec roka 2025. Rovnako ako v programovom období 2014 – 2020, aj v prípade programového obdobia 2021 – 2027 bude potrebné sledovať a dodržiavať minimálne úrovne čerpania prostriedkov v snahe zabránenia ich prepadnutiu pre Slovensko,“ potvrdila pre agentúru SITA už skôr hovorkyňa ministerstva investícií Zuzana Krištofovičová.

Povinná minimálna hranica čerpania sa uplatní prvýkrát práve v roku 2025.

Alokácia menších programov

Domáce spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu má počas celého programového obdobia 2021 – 2027 dosiahnuť spolu 2,38 miliardy eur, z toho v Programe Slovensko 2,35 miliardy eur.

Spomedzi štyroch menších programov má Interreg Slovensko – Česko alokáciu zo zdrojov EÚ nad 85 miliónov eur, Interreg Slovensko – Rakúsko 55,5 milióna eur, spomínaný Interact IV 45 miliónov eur a Rybné hospodárstvo cez 15 miliónov eur.

Sprostredkovateľské orgány

Riadiacim orgánom Programu Slovensko je MIRRI, časť výkonu úloh delegoval na 10 sprostredkovateľských orgánov.

Sú to ministerstvá dopravy, práce, životného prostredia, školstva, hospodárstva, zdravotníctva a vnútra, ako aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Úrad vlády SR v oblasti podpory pre marginalizované rómske komunity a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre výkon kontroly verejného obstarávania.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Richard RašiZuzana Krištofovičová
Firmy a inštitúcie Európska úniaHlas-SDMIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SRSlovenská inovačná a energetická agentúraÚrad vlády SRÚVO Úrad pre verejné obstarávanie