SSE: Ceny elektriny pre rok 2013

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
SSE vedenie
Ilustračné foto epholding.cz

BRATISLAVA 21. decembra (WBN/PR) – Dňa 18.12.2012 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) cenovým rozhodnutím č. 0067/2013/E určil tarifu za prevádzkovanie systému a tarifu za systémové služby, ktoré predstavovali posledné otvorené pozície, ktoré vstupujú do koncových cien pre odberateľov elektriny.

V tejto súvislosti spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., (ďalej len „SSE“) vydáva nasledovnú tlačovú správu:

Vývoj koncových cien elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti

Priemerná koncová cena elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti medziročne klesne o 1,1%, a to v dôsledku priaznivého vývoja ceny komodity na veľkoobchodnom trhu pre rok 2013, pričom v najrozšírenejších sadzbách SSE DD1 a DD2 priemerná koncová cena elektriny vrátane daní klesne v priemere až o 3,5 %.

Spoločnosť SSE poznamenáva, že celková miera medziročného poklesu koncových cien elektriny pre odberateľov v segmente domácnosti je ovplyvnená výškou jednotlivých regulovaných sadzieb nasledovne:

• poklesom sadzieb SSE za dodávku, ktorý ovplyvnil vývoj cien komodity na veľkoobchodnom trhu pre rok 2013, čo pre zákazníka v domácnosti predstavuje v medziročnom porovnaní priemerne pokles o 7,5% v cenách dodávky pre domácnosti,

• neutrálnou zmenou sadzieb distribúcie, ktoré zahŕňajú aj prenos, pričom pre domácnosti priemerné ceny za distribúciu ostávajú aj pre rok 2013 na rovnakej úrovni alebo zaznamenajú len marginálne zmeny v jednotlivých tarifách. Pokles cien elektriny na veľkoobchodnom trhu pritom vplýva aj na náklady prevádzkovateľov sústav na krytie strát, takže tieto položky zaznamenávajú takisto mierny medziročný pokles,

• nárastom ďalších sieťových taríf, ako je tarifa za prevádzkovanie systému a tarifa za systémové služby, ktoré vstupujú do koncovej ceny, ovplyvnil v konečnom dôsledku výšku medziročného poklesu koncových cien pre domácnosti, čo prakticky znamená, že došlo k zachovaniu úrovne cien minulého roku, prípadne k miernemu poklesu, ktorý je závislý aj od výšky spotreby elektriny.

Regulácia cien pre odberateľov elektriny mimo domácnosti s ročnou spotrebou do 30 MWh

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s., touto cestou tiež upozorňuje na skutočnosť, že ÚRSO opätovne prehodnotil rozsah cenovej regulácie v dodávke elektriny a po roku deregulácie pristúpil s účinnosťou od 1. 1. 2013 k opätovnej regulácii odberateľov elektriny mimo domácností so spotrebou do 30 MWh, t.j. malých podnikov, ktorí tak opätovne budú odoberať elektrinu za cenu stanovenú rozhodnutím ÚRSO.

SSE bude v najbližších dňoch informovať svojich zákazníkov na internetovej adrese www.sse.sk o detailnom zložení jednotlivých sadzieb pre dodávku elektriny pre domácnosti, ako aj pre malé podniky.

Okrem medziročnej úspory zo zníženia ceny dodávky elektriny bude Stredoslovenská energetika, a. s. aj v roku 2013 aktívne podporovať svojich odberateľov pri úsporách na strane spotreby energií. Zákazníci môžu využiť poradenstvo nášho špecializovaného tímu zákazníckych služieb.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SSE Stredoslovenská energetika