SSE-D končí spoluprácu s jedným z dodávateľov elektriny

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Logo ssed

BRATISLAVA 2. júla (WBN/PR) – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D), po dlhodobej komunikácii a snahe o vyrovnanie záväzkov zo strany jedného z dodávateľov elektriny, s účinnosťou od 1. júla 2012 musela odstúpiť od rámcovej distribučnej zmluvy s daným dodávateľom.

Výsledkom ukončenia zmluvného vzťahu je presun klientskeho portfólia k dodávateľovi poslednej inštancie pre zaistenie plynulej dodávky elektriny pre koncových zákazníkov. Podľa zákona je na distribučnom území SSE-D určený ako dodávateľ poslednej inštancie spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE).

Presun všetkých odberných miest pôvodného dodávateľa do režimu dodávky poslednej inštancie nebude mať žiadny vplyv na kvalitu dodávky elektrickej energie pre odberateľov. Od 1. júla 2012 bude pre nich dočasne zabezpečovať dodávku elektriny SSE. Tento prechodný systém dodávky elektriny umožňujú právne predpisy po dobu 3 mesiacov od okamihu prechodu do režimu dodávky poslednej inštancie. Počas tohto obdobia by si dotknutí zákazníci mali vybrať svojho nového dodávateľa elektrickej energie.

O danom rozhodnutí bol zo strany SSE-D dňa 28. 6. 2012 listom informovaný určený dodávateľ poslednej inštancie, spoločnosť SSE. V týchto dňoch prebieha fyzický odpočet stavu elektromerov zákazníkov predchádzajúceho dodávateľa elektriny na distribučnom území SSE-D. Cieľom je zabezpečiť plynulý prechod zákazníkov k dodávateľovi poslednej inštancie – SSE. O uvedených krokoch budú listom upovedomení všetci dotknutí zákazníci.

Vzniknutá situácia ovplyvní približne 500 odberných miest, čo predstavuje asi 350 klientov. V praxi to predstavuje len malý objem zákazníkov na distribučnom území SSE-D z celkového počtu takmer 712 000 zákazníkov.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre takmer 712 000 zákazníkov – podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučných sietí. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., je členom skupiny Electricité de France (EDF).

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SSE Stredoslovenská energetika