SSE ochráni dotknutých zákazníkov pred výpadkom elektriny

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Logo ssed

BRATISLAVA 2. júla (WBN/PR) – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., bola nútená s jedným z dodávateľov elektriny ukončiť zmluvu o distribúcii elektriny. Keďže na základe legislatívy je spoločnosť SSE ustanovená za dodávateľa poslednej inštancie, dotknutým zákazníkom uvedeného dodávateľa bude elektrická energia dodávaná naďalej bez prerušenia.

Dňa 28.6.2012 prijala spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE), člen Skupiny EDF, ako dodávateľ energie oficiálnu informáciu od spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (SSE-D) o tom, že SSE-D je nútená vypovedať rámcovú distribučnú zmluvu jednému z dodávateľov elektrickej energie pôsobiacich na slovenskom trhu.

Na základe legislatívy je spoločnosť SSE ustanovená za dodávateľa poslednej inštancie pre časť zákazníkov pôvodného dodávateľa. Kľúčovou prioritou SSE je momentálne ochrániť dotknutých zákazníkov nemenovaného dodávateľa elektriny pred akýmikoľvek negatívnymi dopadmi tejto situácie. Podľa Olaffa Kippa, člena predstavenstva a zástupcu generálneho riaditeľa pre obchod v SSE, spoločnosť bude informovať všetkých dotknutých zákazníkov daného dodávateľa o tom, že má situáciu pod kontrolou. “SSE začalo s dodávkou elektriny pre týchto odberateľov už včera. Bude v tom pokračovať počas nasledujúcich troch mesiacov. Dodávanie elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie bude v plnom rozsahu zahŕňať podporu týchto zákazníkov prostredníctvom nášho call centra a v sieti siedmich zákazníckych centier v rámci regiónu stredného Slovenska,” vysvetľuje O. Kipp.

SSE z tohto dôvodu spustila špeciálnu telefonickú linku na čísle 0850 123 888 pre účely vybavovania všetkých zákazníckych požiadaviek týkajúcich sa tohto prípadu.

SSE bude informovať dotknutých zákazníkov zmieneného dodávateľa prostredníctvom listu. Ten bude obsahovať všetky potrebné pokyny a podmienky vrátane preddavkov za dodávku elektrickej energie počas nasledujúcich troch mesiacov poskytovanú už zo strany SSE. Je potrebné uviesť, že všetky finančné záväzky voči ich pôvodnému dodávateľovi z obdobia pred 1.7. 2012 si budú musieť zákazníci vyriešiť s daným dodávateľom energie.

Liberalizovaný trh s energiou na Slovensku sa stále vyvíja. SSE je jedným z najvýznamnejších hráčov slovenskej ekonomiky. Preto sa zameriavame na budovanie dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi a na udržateľný model stabilného podnikania,” uzatvára O. Kipp.

Stredoslovenská energetika dodáva energiu pre život a podnikanie pre takmer 712 000 zákazníkov. Našim domácim trhom je stredné Slovensko, kde pôsobíme už viac ako 85 rokov. Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispievame k ďalšiemu ekonomickému rozvoju nášho regiónu a životnej úrovne našich spoluobčanov. Stredoslovenská energetika, a. s., je členom skupiny Electricité de France.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SSE Stredoslovenská energetika