Sulíkovo ministerstvo má výhrady k osobnému dôchodku, problémom je prémia či bezpečnosť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Richard Sulík
Predseda SaS a minister hospodárstva SR Richard Sulík. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Ministerstvo hospodárstva SR vedené predsedom SaS Richardom Sulíkom má zásadné výhrady k návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte.

Rezortu práce a sociálnych vecí zaslalo k tomuto návrhu 11 zásadných pripomienok. Ministerstvu hospodárstva sa nepozdáva nastavenie dôchodkovej prémie, nerovnaké zaobchádzanie so samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO), či chýbajúce ustanovenia týkajúce sa pravidiel bezpečného investovania a obmedzenia poplatkov.

Prémia má byť nastavená čo najjednoduchšie

Dôchodková prémia by mala byť nastavená čo najjednoduchšie a najmenej byrokraticky tak, aby si účastníci nemuseli špeciálne čítať zákony, venovať sa prepočtom a optimalizácii dobrovoľného sporenia,“ tvrdí rezort hospodárstva.

Ak by si sporiteľ nastavil trvalý príkaz na 10 eur mesačne na dobrovoľné sporenie na dôchodok, ročne si nasporí 120 eur, ale nedostane žiadnu dôchodkovú prémiu. „Preto je podľa nás pre spotrebiteľov výhodnejšie, ak by bola dôchodková prémia definovaná ako percento z dobrovoľných príspevkov,“ navrhuje ministerstvo hospodárstva.

Ak by bola dôchodková prémia nepriechodná pre nedostatok peňazí v štátnom rozpočte, rezort navrhuje transformovať súčasnú daňovo-odpočítateľnú položku na príspevok štátu na osobný dôchodkový produkt. Aktuálne zníženie dane z príjmu totiž podľa ministerstva hospodárstva zvyšuje okamžitú spotrebu, a nie budúce penzie. „Efektívnejšie z hľadiska cieľov zákona by bolo to, aby táto čiastka išla na dôchodkové sporenie,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Nerovnaké zaobchádzanie so SZČO

Rezort hospodárstva má tiež výhrady k tomu, že zamestnanec má v návrhu zákona výhodnejšie postavenie ako SZČO. „Upozorňujeme na nerovnaké zaobchádzanie so SZČO v kontexte neexistencie daňovo zvýhodnených príspevkov zamestnávateľa,“ odkázalo ministerstvo hospodárstva rezortu práce a sociálnych vecí.

Žiada preto, aby sa pre SZČO primerane upravilo zvýhodnenie vlastných príspevkov. Podobnú zásadnú pripomienku má k návrhu aj Slovenská živnostenská komora. „Navrhujeme, aby SZČO boli poskytované daňové úľavy v obdobnej výške ako pre účastníkov a pre zamestnávateľov, teda do výšky 6 % ich vymeriavacieho základu na sociálne poistenie,“ uviedla živnostenská komora.

Za zásadný problém návrhu zákona rezort hospodárstva považuje chýbajúce ustanovenia týkajúce sa pravidiel bezpečného investovania a obmedzenia poplatkov. „Ak sa nezadefinujú isté mantinely investovania, tak nebude možné zabrániť napríklad tomu, aby časť úspor na dôchodok skončila v neprimerane rizikových investíciách, ktoré nie sú vhodné na sporenie na dôchodok,“ upozornilo ministerstvo hospodárstva. Bez legislatívnej úpravy bude možné podľa rezortu využívať aj nástroje s rizikom neprimeraným pre dôchodkové produkty, ako napríklad zmenky, podnikové dlhopisy bez ratingu alebo finančné deriváty menej dôveryhodných emitentov. V návrhu tiež rezortu chýba obmedzenie maximálnych nákladov osobného dôchodkového produktu.

Príspevok zamestnávateľa aj štátu

Možnosti sporenia v treťom, doplnkovom dôchodkovom pilieri by sa mali od roku 2023 rozšíriť. Nový osobný dôchodkový produkt by mali popri doplnkových dôchodkových spoločnostiach ponúkať aj dôchodkové správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ako aj banky a poisťovne. Na nový osobný dôchodkový produkt má prispievať nielen zamestnanec a zamestnávateľ, ale aj štát.

Štátna dôchodková prémia by dosahovala 60 eur ročne, ak ročné príspevky sporiteľa dosiahnu od 180 do 240 eur, na 80 eur ročne by sa zvýšila pri príspevkoch sporiteľa v sume 240 až 300 eur ročne. Ak príspevky sporiteľa dosiahnu viac ako 300 eur ročne, štátna prémia bude v sume 100 eur ročne. Rezort práce súčasne zachová existujúcu daňovú úľavu na príspevky zamestnanca v sume 180 eur ročne. Záujem o sporenie v treťom pilieri by malo zvýšiť aj zrušenie platenia zdravotných odvodov z príspevkov zamestnávateľa a súčasne zachovanie príspevku zamestnávateľa ako daňového výdavku do 6 percent hrubej mzdy.

Doživotný dôchodok alebo programový výber

Nasporenú sumu si bude môcť osoba vybrať, ak dovŕši dôchodkový vek alebo jej Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok, prípadne predčasnú starobnú penziu. Pôjde o doživotný dôchodok alebo tzv. programový výber. Z programového výberu si bude môcť sporiteľ vyplatiť nasporenú sumu počas desiatich rokov. Počas celého tohto 10-ročného obdobia pritom bude možné dediť sumu, ktorá ešte sporiteľovi zostala na jeho účte.

Doživotné penzie budú vyplácať len poisťovne, v tomto prípade však nebude možné dediť nevyplatenú sumu. Z nového produktu bude možné vyplatiť si nasporenú sumu aj jednorazovo, a to jednorazovým výberom alebo predčasným výberom. Prvá možnosť nastane vtedy, ak si osoba nasporila príliš nízku sumu a nasporená suma je menej ako 4-násobok priemernej mzdy. V budúcom roku pôjde o sumu 4 352 eur. Na predčasný výber budú mať nárok tí sporitelia, ktorí sa ocitnú v osobitne ťažkej životnej situácii. Pôjde o plnú invaliditu sporiteľa, ťažké zdravotné postihnutie, alebo majú 55 a viac rokov a sú nezamestnaní viac ako jeden rok.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Richard Sulík
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR