Súťaž oslovených autorov a autoriek na návrh novej vizuálnej identity Kunsthalle Bratislava má víťaza

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sutaz_pic_ts.jpg
Foto: KHB Bratislava

Hodnotiaca komisia vybrala víťazný návrh koncepcie, ktorý bude rozpracovaný do novej vizuálnej identity Kunsthalle Bratislava. Jeho autorkou je Ľubica Segečová.

„Nová vizuální identita Kunsthalle Bratislava, postavená na rozpracování vítězného soutěžního návrhu Lubici Segečové, pracuje s dobře vypointovanou pokorou a pozorností vůči samotnému výstavnímu programu. Nesnaží se být dominujícím či autoritativním statementem grafického designéra, ale dává prostor vizualitě prací jednotlivých umělkyň, umělců, autorek a autorů, které Kunsthalle svému publiku prezentuje. Zároveň v sobě nese jistou sebekritičnost a akcentuje fluidnost a konstatní hledání vlastní institucionální identity jedné z mnoha kunsthalle v našem sdíleném středoevropském prostoru, otevřenému novým dialogům.” uvádza Jen Kratochvil, riaditeľ Kunsthalle Bratislava.

Oslovení autori a autorky, ktorí v stanovenom termíne poslali návrhy koncepcie novej vizuálnej identity Kunsthalle Bratislava boli: Andrej & Andrej (Andrej Barčák & Andrej Čanecký) a Peter Sit, finkner.me (Filip Birkner a Matúš Buranovský), abcdefghch.studio (Michal Chrastina a Simona Hojsíková),  Ľubica Segečová. Návrh od Aurélie Garovej komisia neobdržala.

Hodnotiacu komisiu najviac presvedčila prezentácia ucelenej koncepcie vizuálnej identity, spolu s návrhom nového loga a komunikácie inštitúcie od Ľubice Segečovej — víťazný návrh autorka dopracuje do kompletného rebrandu identity Kunsthalle Bratislava.

„Hlavnou prednosťou víťazného návrhu Ľubice Segečovej je otvorenosť, adaptibilita a fluidnosť, čo sú skvelé atribúty pre vznik a vybudovanie novej dynamickej identity bratislavskej Kunstahalle. Navrhovaný logotyp narúša zavedené predstavy publika o nemennosti označujúcej značky tým, že sa stáva vďaka flexibilnému radeniu a smeru toku písma voľne definovanom v plusových aj v mínusových hodnotách medziznakových medzier, čo ho robí nezameniteľným s inými, povedzme „kamennejšími“ identitami.“ hovorí Palo Bálik grafický dizajnér a pedagóg, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU.

Komisiu tvorili: Palo Bálik, grafický dizajnér, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave; Jan Brož, grafický dizajnér a autor vizuálnej identity Karlín Studios, Daniela Dostálková a Linda Dostálková, grafické dizajnérky, vizuálne umelkyne a autorky vizuálnej identity galérie Plato Ostrava; Eva Šimovičová, grafická dizajnérka Kunsthalle Bratislava a Jen Kratochvil, riaditeľ Kunsthalle Bratislava. Odborným garantom súťaže je Palo Bálik z Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU. Súťažné podmienky nájdete zverejnené na stránke www.kunsthallebratislava.sk.

„Návrh Ľubice Segečovej sa efektívne vysporiadal so zadaním súťaže: nepoužívať skratku KHB, ale plný názov ‚Kunsthalle Bratislava‘. Porota ocenila spracovanie dlhého názvu inštitúcie, ktorému autorka jednak umožňuje absolútne si podmaniť priestor na aplikáciách, no zároveň ho hravo láme na polovicu, či necháva značku fungovať na doslova každom voľnom priestore.“ hovorí Eva Šimovičová, grafická dizajnérka Kunsthalle Bratislava.

Porota vidí potenciál v možnostiach rozširovania identity počas rokov jej fungovania: či už alternáciou hlavného písma, použitím nových grafických prvkov, animovaním samotného názvu, alebo ohýbaním nastaveného systému použitia elementov.“ dodáva Šimovičová.

Koncepcia rebrandu identity od Ľubice Segečovej bude rozvinutá do finálnej podoby, súčasťou zadania je zapracovanie pripomienok Kunsthalle a hodnotiacej komisie ako aj spracovanie návrhu novej webovej stránky. Kunsthalle Bratislava predstaví novú vizuálnu identitu začiatkom roka 2022.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Kunsthalle Bratislava