Systém štátnej pokladnice upravia kvôli pripájaniu VÚC

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, euro
Foto: Shutterstock

BRATISLAVA 10. januára (WEBNOVINY) – Úpravy informačného systému štátnej pokladnice nevyhnutné na pripojenie samosprávnych krajov si vyžiadajú vyše milióna eur.

Nastavenie funkčnosti

Ministerstvo financií plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie, ktorého predmetom bude nastavenie funkčnosti systému pre pripojenie vyšších územných celkov k štátnej pokladnici s predpokladanou hodnotou zákazky 1,35 mil. eur. Výsledná suma však môže byť iná. „Ministerstvo financií SR sa bude snažiť vyrokovať pre štát čo najvýhodnejšie podmienky. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe predbežnej indikatívnej kalkulácie projektu a expertného odhadu z hľadiska znalosti existujúcich aplikácií a komplexnosti súvisiacich služieb,“ uvádza sa v tlačovej správe rezortu.

Zákazku je nevyhnutné realizovať vzhľadom na legislatívnu úpravu zákona o Štátnej pokladnici, ktorej zámerom je zapojiť všetky samosprávne kraje vrátane ich organizácií do systému štátnej pokladnice najneskôr k 30. júnu 2014. Uvedená novela zákona nadobudla účinnosť v júni minulého roka.

Počet klientov stúpne

V dôsledku toho výrazne stúpne počet klientov Štátnej pokladnice a rozšíria sa služby Štátnej pokladnice voči územnej samospráve. V súčasnosti sú na Štátnu pokladnicu celým svojim rozpočtom napojené iba tri z ôsmich krajov, ktoré využívajú Platobný portál pre realizáciu svojho platobného styku.

Predmetná zákazka má byť ukončená do 30. júla 2014 dodaním funkčnej aplikácie a podpory pri nábehu produktívnej prevádzky. „Zvyšovanie počtu klientov Štátnej pokladnice, ktoré je v súlade s dlhodobou stratégiou Ministerstva financií SR zabezpečiť dostatočnú likviditu pre krytie nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu ako aj pre krytie štátneho dlhu, zníži tlak na obsluhu štátneho dlhu a tým prinesie zlepšenie celkovej pozície Slovenskej republiky pri predaji štátnych dlhopisov,“ dodáva rezort financií.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať