Ilu_foto_01.jpg

Narušujú kamerové systémy súkromie a GDPR?

Častou otázkou, ktorú riešia prevádzkovatelia obchodných centier, správcovia verejných priestranstiev, výrobné firmy je otázka či kamery s umelou inteligenciou narušujú súkromie a porušujú GDPR.