Peniaze

Kooperativa pripíše klientom podiel na zisku z poistenia

Argumentom v prospech kapitálového životného poistenia, oproti bankovým produktom, je vyplatenie poistného plnenia bez poplatkov spojených s dedičským konaním, nakoľko je priamo vyplatené určenej oprávnenej osobe.
Business man is pointing woman where to sign document

Zmeny v predstavenstve a dozornej rade poisťovne KOOPERATIVA

Dozorná rada spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group odsúhlasila od 1. mája 2018 zmeny v predstavenstve spoločnosti. Novými členmi sa stali Mgr. Blanka Hatalová a Mag. iur. Patrick Skyba. Predstavenstvo opúšťa člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa Kurt Ebner, ktorého vo funkcii strieda Dr. Franz Kosyna. Zároveň nastali zmeny v Dozornej rade poisťovne, ktorú opúšťa Ing. Martin Diviš, MBA.
Regina Ovesny Straka.

Regina Ovesny-Straka odchádza z Kooperativy ( SITAfinancie.sk)

Jedna zo známych tvárí manažmentu slovenského finančného sektora, Regina Ovesny-Straka, ku koncu roka skladá v Kooperativa poisťovni všetky svoje funkcie. Novým generálnym riaditeľom a šéfom predstavenstva bude Vladimír Bakeš.