Img_0056.jpg

Dobrý pocit na víne

Lidl spolu so svojimi zákazníkmi opäť podporil Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku.
Pouring rose wine into a glass

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska reaguje na možné zavedenie spotrebnej dane na víno v Českej republike a chápe ho ako nebezpečný precedens

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska vníma pozitívne situáciu ohľadom vývoja vinohradníctva a trhu s vínom v susednej Českej republike. Vinohradníctvo a vinárstvo v Českej republike za posledné dve desaťročia urobilo výrazný posun vpred. Výrazne navýšili výmery viníc, skvalitnili kontroly a výber pokút, nastavili primerané mechanizmy podpôr z Európskej únie, pripravili tuzemský trh na predaj prevažne doma vyrobeného vína z dopestovaného hrozna v ČR a hlavne podporovali vybudovanie vinohradnícko – vinárskeho turistického ruchu.