Paragraf

Elektronickú Zbierku zákonov prerokuje ešte vláda

V rámci elektronickej zbierky zákonov sa budú zverejňovať konsolidované znenia právnych predpisov, t. j. so všetkými zapracovanými novelizáciami. Navrhovaný nový zákon tiež definuje základné princípy a pravidlá pri tvorbe právnych predpisov, čím by sa mala zvýšiť ich úroveň.