Zlodej as.jpg

Arpád Soltész napísal nový šťavnatý príbeh. Zlodej

Soltész opäť využíva šťavnatý jazyk a štylistické prostriedky, ako sme si uňho zvykli – orgáni, fízláreň, loch… A miestami budete mať pocit, akoby to bola analýza zlodejského remesla, ako sa robí, následky, triky, filozofia zlodejčiny.