Únik informácií pri rozhodovaní Ústavného súdu o novele Trestného zákona nebude mať žiadnu dohru

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ÚS SR: Uznesenie k novele Trestného zákona
Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan počas tlačovej besedy na Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach k uzneseniu pléna ústavného súdu, ktoré sa týka novely Trestného zákona (PL. ÚS 3/2024). Košice, 6. marec 2024. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský.
Tento článok pre vás načítala AI.

Vzhľadom na charakter informácií, ktoré boli predmetom úniku pri rozhodovaní Ústavného súdu SR o ústavnosti vládnej novely Trestného zákona vo februári tohto roku, a okolností, za ktorých sa tak stalo z celej veci nevyplýva žiadny druh verejnoprávnej zodpovednosti, či už správnej, alebo trestnoprávnej. Ústavný súd to uvádza v správe o výsledku prešetrenia úniku, ktorú poskytol médiám.

Vyšetrovacia komisia, ktorá sa únikom zaoberala, v tejto súvislosti skonštatovala, že nezískala dôkazy, ktoré by usvedčovali konkrétnu osobu z poskytnutia informácie o rozhodnutí masovokomunikačným prostriedkom, ani dôkazy, ktoré by jednoznačne usvedčovali konkrétnu osobu zo sprístupnenia fotografie zápisnice o neverejnom zasadnutí pléna ústavného súdu ďalším osobám.

Samotný prístup súdnych poradcov a zamestnancov kancelárie ústavného súdu, ktorí z titulu svojho pracovného zaradenia majú prístup do informačného systému Manažment konaní, k dokumentom obsahujúcim čistopis zápisnice o neverejnom zasadnutí ústavného súdu alebo čistopis rozhodnutia ústavného súdu, neporušil interné pravidlá kancelárie ústavného súdu a sám o sebe nepredstavoval porušenie služobných alebo zákonných povinností,“ uvádza sa v dokumente.

Kybernetická bezpečnosť

Pokiaľ ide o kybernetickú a informačnú bezpečnosť, komisia podľa správy nezistila ani informácie, ktoré by odôvodňovali záver, že v súvislosti s preverovaným únikom informácií došlo k zásahu, resp. prieniku do informačných systémov kancelárie ústavného súdu a k odcudzeniu či skopírovaniu údajov z informačných systémov kancelárie ústavného súdu zo strany iných subjektov z externého prostredia.

Komisia dospela k názoru, že za daných okolností, pokiaľ sa neobjavia nové skutočnosti umožňujúce ďalšie pokračovanie objasňovania veci, vyčerpala v tomto smere svoje možnosti,“ deklaruje správa.

Školenia pre zamestnancov

Komisia v súvislosti s výsledkami vyšetrovania navrhla napríklad zorganizovanie školenia pre zamestnancov pracujúcich v informačných a bezpečnostných systémoch kancelárie ústavného súdu zameraného na posilnenie dodržiavania pravidiel a zásad bezpečnostnej politiky kancelárie ústavného súdu, minimalizáciu distribúcie tlačených verzií citlivých dokumentov alebo obmedzenie zasielania citlivých dokumentov elektronickou poštou a vylúčenie ich zasielania na súkromné e-mailové adresy, pokiaľ to nie je odôvodnené úradnou komunikáciou s účastníkmi konania.

Predseda ústavného súdu po oboznámení sa so závermi komisie rozhodol o tom, že opatrenia na zvýšenie ochrany údajov týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ústavného súdu sa budú realizovať, a uložil vedúcemu kancelárie ústavného súdu ich postupnú implementáciu do praxe,“ dodal dokument.

Fiačan by mal podľa Fica odstúpiť z funkcie

Premiér Robert Fico ešte začiatkom marca vyhlásil, že predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan by mal odstúpiť z funkcie. Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že médiá, ktoré sú podľa neho nepriateľské voči vláde, mali rozhodnutie súdu o novele Trestného zákona k dispozícii skôr ako strany v konaní. Podľa Fica by mal Fiačan v tejto súvislosti vyvodiť zodpovednosť.

Keby som mal tú právomoc, odvolám ho,“ povedal Fico s tým, že ako sudca ÚS SR by Fiačan mohol zostať, nie však na jeho čele, keďže si nevie ustrážiť, čo sa deje na jeho pracovisku. Ako doplnil, touto vecou by sa mal zaoberať aj novozvolený prezident SR, keďže Zuzana Čaputová Fiačana neodvolá.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ivan FiačanRobert FicoZuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie Ústavný súd SR