UNIQA prispela sumou 30 000 eur na psychoterapie detí, ktoré si to finančne nemôžu dovoliť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Image00025.jpeg
Foto: UNIQA

Podpora a pomoc UNIQA v oblasti duševného zdravia pokračuje. Po príspevku na vybudovanie prvého detského psychiatrického stacionára na Slovensku prispela UNIQA finančnými prostriedkami Nadácii Markíza, ktorá organizovala zbierku pre Ligu za duševné zdravie. Sumu 30 000 Eur dnes symbolicky odovzdal Nadácii v živom vysielaní Telerána generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček. Celková vyzbieraná suma predstavovala 90 000 Eur a symbolický šek si dnes prevzal riaditeľ Ligy Andrej Vršanský. Liga aj vďaka tomuto príspevku založila Fond duševného zdravia, z ktorého bude financovať psychoterapie pre deti, ktorých rodiny si to nemôžu z finančných dôvodov dovoliť.

Mimoriadne zložité obdobie po pandémii spôsobilo nárast počtu detí a mladých ľudí, ktorí trpia frustráciou, úzkosťou, strachom a hnevom, stúpol počet akútnych stavov. Cieľom tohtoročného Dňa s Nadáciou Markíza preto bolo vyzbierať čo najviac financií na podporu riešenia problémov detského duševného zdravia a zlepšiť dostupnosť detskej psychologickej pomoci v rámci celého Slovenska. Ide o zlepšenie dostupnosti psychoterapeutickej liečby deťom, ktoré sa nevedia k odborníkovi dostať či už pre dlhé čakacie lehoty alebo z finančných dôvodov

„Situácia s duševným stavom detí a mladistvých na Slovensku je kritická. Deti čakajú v ťažkých stavoch na vyšetrenie mesiace. Detských psychiatrov máme na Slovensku približne 50 a v trinástich okresoch chýbajú úplne. Je to naša zodpovednosť, pomôcť ako vieme, ako môžeme. Preto nás potešilo spojenie s Nadáciou Markíza, ktorého výsledkom je projekt Dostupnosť terapií pre deti. Liga za duševné zdravie vďaka finančnému daru z Nadácie Markíza založila Fond duševného zdravia, z ktorého budeme môcť financovať psychoterapie pre deti, ktorých rodiny si to nemôžu z finančných dôvodov dovoliť. Terapie budú zabezpečovať certifikovaní psychoterapeuti zo Slovenskej spoločnosti pre psychoterapiu na celom území Slovenska“ hovorí o projekte Andrej Vršanský, riaditeľ Ligy za duševné zdravie, s ktorou v oblasti duševného zdravia spolupracuje aj UNIQA.

„Vďaka našej minuloročnej podpore sa podarilo vybudovať na Slovensku prvý detský psychiatrický stacionár, čo je nepochybne veľká vec. Tento rok sme preto opäť spojili svoje sily s Nadáciou Markíza, aby sme pomohli tým najzraniteľnejším – deťom. Spoločne s našim strategickým partnerom, Ligou za duševné zdravie, budeme pomáhať zabezpečiť odbornú terapiu deťom, ktoré to potrebujú, ale finančne si ju nemôžu dovoliť. Veríme, že sa nám podarí vyzbierať čo najviac prostriedkov, aby sme mohli pomôcť čo najväčšiemu počtu detí,“ hovorí generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček a dodáva: „V podpore duševného zdravia ideme v UNIQA za hranice toho, čo ľudia od poisťovne očakávajú, pretože teraz to potrebujú viac, ako kedykoľvek predtým. Stigmatizácia duševných ochorení, ako aj nedostatok voľných kapacít pre odbornú liečbu, sú totiž na Slovensku alarmujúce.“

Duševné zdravie je v rámci CSR strategickou témou UNIQA, ktorá intenzívne na Slovensku spolupracuje s Ligou za duševné zdravie. Venuje sa predovšetkým osvete a destigmatizácii prostredníctvom verejných online diskusií a spolu s Ligou tiež vyvinula sériu online kurzov „Ako sa rozprávať“, ktoré sú určené pre každého, kto chce získať istotu v komunikácii s človekom zažívajúcim duševné ťažkosti.

Aj vďaka našej podpore sa v tomto roku podarilo v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave otvoriť prvý denný stacionár Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH. Okrem intenzívnej liečby detí s diagnózami porúch príjmu potravy poskytuje aj pravidelné edukácie, podporné skupiny a rodinné poradenstvo pre pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Samozrejme, unikátne poistné krytia a bezplatné psychologické poradne ponúka UNIQA aj v rámci svojich produktov. Ako jedna z mála na trhu kryje v rámci invalidity v životnom poistení všetky psychické ochorenia. Klienti životného poistenia majú k dispozícii psychologickú poradňu a rovnako tak všetci klienti, ktorí kvôli živelnej pohrome prišli o blízkych či majetok. V rámci poistenia kybernetických rizík majú ľudia krytú aj kyberšikanu, ktorá môže najmä na psychike detí zanechať vážne následky.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Liga za duševné zdravieUniqa