Atómové elektrárne na Slovensku sú spoľahlivé a bezpečné, ÚJD vykonal 160 inšpekcií

Jaslovské Bohunice
Elektráreň v Bohuniciach ukončila odstávku štvrtého jadrového bloku. Foto: ilustračné, Getty Images

Atómové elektrárne na Slovensku sú bezpečné a spoľahlivé. Konštatuje to Úrad jadrového dozoru SR (SR) vo svojej pravidelnej správe, ktorú už vzal na vedomie vládny kabinet.

„Jadrová bezpečnosť prevádzkovaných jadrových elektrární je na vysokej úrovni. Na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti je možné konštatovať, že jadrové zariadenia boli v minulom roku prevádzkované bezpečne a spoľahlivo,“ uviedol úrad s tým, že vlani nemusel obmedziť rozsah alebo platnosť povolenia, ani nezastavil prevádzku žiadneho jadrového zariadenia.

Päť udalostí v Bohuniciach

ÚJD vykonal vlani 160 plánovaných aj neplánovaných inšpekcií. Počet a charakter udalostí na jadrových zariadeniach bol podľa úradu v rámci obvyklých prevádzkových porúch bez osobitnej významnosti z hľadiska jadrovej bezpečnosti.

Bolo zaevidovaných päť prevádzkových udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu na Atómovej elektrárni Bohunice V-2 a dvanásť udalostí na Atómovej elektrárni Mochovce. „Všetky hlásené udalosti boli bez významného vplyvu na jadrovú bezpečnosť,“ podotkol kontrolný orgán.

Počet a charakter prevádzkových udalostí na dvoch mochovských jadrových blokov v minulom roku neprekročil podľa úradu obvyklú mieru prevádzkových porúch.

V kazete bola drobná nečistota

„Spomenúť možno udalosť so zavezením kazety s nevyhovujúcim protokolom zo vstupnej kontroly do reaktora. V rámci kontroly dodávky čerstvého paliva z Ruskej federácie bola identifikovaná kazeta, v ktorej sa nachádzala drobná nečistota, ktorá vznikla počas výroby. Výrobca deklaroval, že sa nečistota po dosiahnutí pracovnej teploty a prietoku chladiva rozpadne a nebude mať vplyv na teplo-technickú spoľahlivosť a bezpečnú prevádzku,“ dodal ÚJD.

Z priemeru nevybočila ani prevádzka dvoch jadrových blokov v Jaslovských Bohuniciach. ÚJD zaevidoval päť prevádzkových udalostí podliehajúcich hláseniu. „Všetky hlásené udalosti boli bez významného vplyvu na jadrovú bezpečnosť,“ konštatoval ÚJD.

Aktívne sú štyri jadrové bloky

ÚJD na základe svojej kontrolnej činnosti vyhodnotil prevádzku všetkých štyroch funkčných jadrových blokov na Slovensku ako bezpečnú. „Identifikované prevádzkové poruchy boli z hľadiska jadrovej bezpečnosti bez osobitnej významnosti a boli prijaté také nápravné opatrenia, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť ich opakovania, predovšetkým zamerané na zvyšovanie kultúry bezpečnosti na jadrových zariadeniach,“ uzavrel ÚJD.

Na Slovensku v súčasnosti máme štyri aktívne jadrové bloky. Dva sú v Jaslovských Bohuniciach a dva v Mochovciach. Obe jadrové elektrárne prevádzkujú Slovenské elektrárne.

Zvýšenie elektrického výkonu

Atómové elektrárne Bohunice V2 sa nachádzajú na západnom Slovensku, neďaleko mesta Trnava. Elektrická energia sa tu vyrába v dvoch blokoch s tlakovodnými reaktormi, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 a 1985. Každý blok má výkon 505 megawattov.

Dva mochovské bloky sa nachádzajú medzi Nitrou a Levicami. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený zo 440 na 470 megawattov.

V roku 2020 bol elektrický výkon druhého bloku zvýšený výmenou a úpravou komponentov sekundárneho okruhu na 505 MW. Rovnaké zvýšenie elektrického výkonu prvého bloku je naplánované na jar 2021.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Atómová elektráreň BohuniceAtómová elektráreň MochovceÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky