Domácnosti by mali byť pri podomovom predaji stále opatrné

Podmový predaj
Ilustračné foto

Nekalé praktiky podomových predajcov na trhu s energiami neustupujú. Domácnosti by tak mali byť pri zmene dodávateľa elektriny či plynu opatrné. Ako uviedol pre portál vEnergetike.sk obchodný riaditeľ Východoslovenskej energetiky (VSE) Miroslav Kulla, aj keď sú nekalé praktiky typické predovšetkým pre mladé trhy, na Slovensku pretrvávajú aj po viac ako desiatich rokoch od liberalizácie trhu s energiami. „Podľa našich informácií v minulom roku viac ako 20 % z tých zákazníkov, ktorí sa dostali do procesu zmeny dodávateľa, sa cítili byť oklamaní novým dodávateľom, s ktorým uzatvorili zmluvu prevažne formou podomového predaja,“ dodal Kulla.

Regulačný úrad upozorňuje

Okrem energetikov poukazuje na nekalé praktiky podomových predajcov aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten už neraz upozorňoval odberateľov na opatrnosť pri zmene dodávateľa energií prostredníctvom podomových predajcov. Podnetmi od odberateľov sa pravidelne zaoberajú aj ďalšie subjekty. „Navyše, nekalé praktiky nie sú typické len pre trh s energiami, vidieť ich aj v iných odvetviach. Preto očakávam, že v tomto roku sa otvorí verejná diskusia, ktorá prinesie konkrétne opatrenia,“ konštatoval Kulla.

ÚRSO vyzýva odberateľov plynu a elektriny na opatrnosť pri zmene svojho dodávateľa energií prostredníctvom podomových predajcov. „Je potrebné overiť si totožnosť osoby, ktorá ponúka odberateľom “lacnejšie energie“. Pred uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu je nanajvýš dôležité ponechať si primeraný čas na oboznámenie sa s obsahom zmluvy, ako aj s aktuálne platnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, rovnako i s aktuálne platným cenníkom dodávateľa,“ zdôraznil regulačný úrad.

Nemeniť dodávateľa pod časovým tlakom

Regulačný úrad odberateľom neodporúča uzatvoriť zmluvu s novým dodávateľom elektriny či plynu pod časovým tlakom. „Mnohí obchodní zástupcovia pri uzatváraní zmlúv využívajú rôzne nekalé obchodné praktiky v snahe získať čo najviac odberateľov pre dodávateľa, ktorého zastupujú. Často sa vydávajú za zástupcov dodávateľa, ktorý aktuálne dodáva energie do predmetného odberného miesta, prípadne tvrdia, že podpisom predložených dokumentov sa pre odberateľa nič nezmení, respektíve, že sa len mení obchodné meno spoločnosť, a podobne,“ dodal regulátor.

Niektorí obchodní zástupcovia dodávateľov neváhajú podľa ÚRSO odberateľov zavádzať nepravdivými informáciami. „Odberateľom odporúčame dôkladne si preštudovať aj ustanovenia napísané drobnými písmenami, respektíve na osobitných listoch, či stranách, ako napríklad obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy,“ konštatoval regulačný úrad s tým, že ustanovenia o predmete zmluvy a o cene nemôžu byť napísané menším písmom ako iné časti tejto zmluvy, s výnimkou názvu a označení častí zmluvy.

Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní

Pri uzatváraní zmluvy o dodávke elektriny je potrebné zvážiť nielen cenu, ale aj obsah obchodných podmienok, zabezpečenie zákazníckych služieb, či možnosti úhrady preddavkových platieb. „Takisto je dôležité presne vedieť, na akú dobu sa zmluva uzatvára, teda viazanosť zmluvy, nakoľko niektorí dodávatelia uprednostňujú zmluvy na dobu určitú, ktoré potom nie je možné kedykoľvek vypovedať,“ zdôraznil regulátor.

Odberateľ má právo od zmluvy s novým dodávateľom energií bezodplatne odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa jej podpisu, a to bez uvedenia dôvodu. „Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané poštou, najlepšie doporučene, najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Upozorňujeme, že každý z dodávateľov môže mať v obchodných podmienkach špecifikované náležitosti odstúpenia od zmluvy. Napríklad vlastnoručný podpis, identifikácia odberateľa, identifikácia odberných miest,“ uzavrel regulačný úrad.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miroslav Kulla
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíVSE Východoslovenská energetika