Domácnosti odoberajúce teplo od veľkých teplárov sa vysokých nedoplatkov nemusia obávať

Teplo, radiátor, peniaze, energie,
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Domácnosti odberajúce teplo a teplú vodu od veľkých výrobcov tepla sa tento rok nemusia obávať vysokých nedoplatkov.

Ako informoval Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), za priaznivým vyúčtovaním nákladov za teplo je okrem iného teplé počasie v minulom roku.

Podľa meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu bol vlaňajší rok piaty najteplejší od roku 1931. Preto počas vykurovacej sezóny nebolo potrebné kúriť viac ako obvykle.

Pomohlo aj zlepšenie pandemickej situácie

K priaznivému vývoju tiež podľa teplárov prispelo zlepšenie celkovej situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a zrušenie karanténnych opatrení ešte začiatkom minulého roka. Ľudia sa tak opäť viac zdržiavali mimo domova, čo sa odrazilo na poklese spotreby, hlavne spotreby teplej vody, ktorá klesla v priemere o 8 % v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi.

„Nedoplatkov sa odberatelia nemusia obávať ani z dôvodu nárastu cien tepla. Oproti domovým kotolniam, kde sa cena tepla zvýšila v roku 2022 aj o 300 %, výrobcovia tepla zo systémov CZT (centrálne zásobovanie teplom, poz. redakcie) dokázali na negatívne výkyvy cien na trhu s energiami reagovať flexibilnejšie, čo sa prejavilo aj na miernejšom náraste cien tepla pre rok 2022,“ podotkol predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Systém CZT má viaceré výhody

Výhodou systému CZT je podľa neho, že mnohí dodávatelia používajú na výrobu tepla biomasu alebo kombináciu plyn plus biomasa, čo tiež prispieva k stabilizácii cien.

Slovenský zväz výrobcov tepla združuje viac ako 100 dodávateľov tepla na celom Slovensku. V spoločnostiach združených v rámci SZVT pracuje takmer 4 000 ľudí, ktorí počas celého roka zabezpečujú plynulú výrobu a dodávku tepla a teplej vody, ako aj servis v prípade porúch. Prostredníctvom systémov CZT je zabezpečovaná dodávka tepla v 188 mestách a obciach na Slovensku pre takmer dva milióny občanov.

„Zároveň systémy CZT dokážu dynamické nárasty cien plynu rovnomernejšie rozložiť a utlmiť v čase a vo svojom portfóliu. Väčšie, silnejšie spoločnosti s technickým a obchodným zázemím a s nákupnými stratégiami majú kapacitu na to, aby komoditné trhy sledovali, optimalizovali nákupnú politiku a chránili svojho spotrebiteľa, čo samostatné bytové kotolne či individuálni spotrebitelia jednoducho nedokážu,“ dodal Janiš.

Do 31. mája musí správca doručiť vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie za rok 2022. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody.

Vo vyúčtovaní domácnosti najviac zaujímajú práve  údaje o nákladoch na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej vody.

Preto je potrebné vedieť, že:

  • dodávatelia tepla fakturujú náklady za spotrebu  tepla správcom domov
  • fakturácia prebieha podľa spotrieb nameraných na meračoch tepla, ktoré sú umiestnené na vstupe do obytného domu v  zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • správca alebo SVB zodpovedá za nastavenie zálohových mesačných platieb a za samotné vyúčtovanie nákladov na jednotlivé domácnosti za kalendárny rok, t.j. obdobie  od 1.1. do 31.12., pričom sa riadia vyhláškou MH SR č. 240/2016 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
  • prípadné väčšie rozdiely v nákladoch na teplo medzi jednotlivými bytmi môže spôsobiť aj pomer medzi základnou a spotrebnou zložkou nákladov na teplo, ktorý si stanovujú vlastníci bytov na domovej schôdzi
  • v prípade nejasností alebo reklamácie vyúčtovania tepla, sa spotrebiteľ musí obrátiť na správcu alebo spoločenstvo vlastníkov bytových priestorov, nie na dodávateľa tepla.

Čo je dennostupeň z pohľadu hodnotenia vykurovacej sezóny?

Domácnosti sa s týmto povinným údajom stretávajú vo vyúčtovacích hárkoch. Je to údaj, ktorý vyjadruje náročnosť potreby tepla na vykurovanie v závislosti od vonkajšej teploty.

Dennostupne predstavujú rozdiel medzi vnútornou teplotou v byte (v priemere 20°C) a priemernou vonkajšou teplotou z hodnôt zaznamenaných v daný deň v konkrétnej lokalite. Čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší a naopak.

Počet dennostupňov za určité časové obdobie teda charakterizuje klimatické podmienky vo vzťahu k vykurovaciemu obdobiu.

Ako vzniká preplatok a nedoplatok?

Je to rozdiel medzi skutočnými nákladmi na teplo na byt, ktorý je uvedený vo vyúčtovaní od správcu a uhradenými zálohovými platbami, ktoré domácnosť za byt počas kalendárneho roka zaplatila. Ak sú skutočné náklady vyššie ako suma uhradených záloh, vznikne nedoplatok a naopak.

„Preplatky alebo nedoplatky závisia od nastavenia výšky zálohových platieb. Dá sa predpokladať, že ak mali domácnosti zálohové platby nastavené správne a reflektovali na schválené ceny tepla Úradom pre reguláciu, môžu očakávať približne rovnaké preplatky, resp. nedoplatky. K stabilizácii cien tepla prispieva vo veľkej miere aj neustále  zvyšovanie efektívnosti pri výrobe tepla a teplej vody v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT). Systémy CZT tak zabezpečujú efektívnu, ekologickú a spoľahlivú dodávku tepla a teplej vody,“ hovorí predseda predstavenstva SZVT Ing. Stanislav Janiš.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Stanislav Janiš
Firmy a inštitúcie SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústavSZVT Slovenský zväz výrobcov tepla