Kritériá energetickej efektívnosti by pri obnove budov mali byť jednotné, myslí si Slovenská klimatická iniciatíva

Solar panel on a red roof
Foto: Ilustračné, Getty Images

Kritériá energetickej efektívnosti by pri obnove budov mali byť jednotné. Združenie Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslala Kateřina Chajdiaková, koordinátorka SKI.

Iniciatíva predstavila celkom 11 odporúčaní, ktoré majú prispieť k tomu, aby bol plán obnovy zrozumiteľný pre ľudí a uskutočňovanie projektov prispelo k ochrane zdravia, životného prostredia a transformácii ekonomiky moderným a trvalo udržateľným smerom.

Požiadavky musia byť zladené so zákonmi

Odporúčania v oblasti obnovy budov majú za hlavný cieľ dosiahnuť jednotné kritériá z hľadiska energetickej efektívnosti, udržateľnosti a iných kvalitatívnych požiadaviek.

Záväzné požiadavky vyplývajúce z predpisov a stratégií na úrovni Európskej únie musia byť podľa SKI zladené so slovenskými zákonmi tak, aby zbytočne nezaťažovali proces zavádzania plánu obnovy napríklad z pohľadu byrokratickej záťaže. Združenie vláde odporúča napríklad aj reformu zosúladenia dotačných nástrojov na obnovu rodinných domov s už existujúcimi dotačnými schémami.

S informovaním by mohli pomôcť mestá

V administratívno-technickej oblasti SKI navrhuje nastavenie dostatočného informovania verejnosti o pláne obnovy napríklad cez centrá pomoci. Vláda by podľa nej zároveň mala zlepšiť spolupráce s regionálnou a miestnou samosprávou či odstraňovať byrokratické bariéry a kompetenčné nezrovnalosti medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy.

V oblasti energetickej chudoby sú odporúčania zamerané hlavne na cielenú informovanosť ohrozených skupín obyvateľstva. Kľúčové podľa SKI je, aby sa tieto skupiny dozvedeli o svojich možnostiach zvyšovania energetickej efektívnosti, a získali pomoc so zabezpečením financovania. SKI vníma, že v kritických lokalitách by s informovaním verejnosti mohli pomáhať samotné mestá a obce či terénni pracovníci.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenská klimatická iniciatíva