Malý obnoviteľný zdroj je cesta k zníženiu energetickej závislosti (Špeciál)

Photovoltaics
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Nielen na Slovensku bezpochyby prežívame energetickú krízu. Zdá sa, že sa tak skoro ani neskončí. Ceny energií zo dňa na deň prekonávajú nové a nové rekordy.

Z mesiaca na mesiac musíme viac a viac otvárať svoje peňaženky. Viacerí z nás túžobne očakávajú, ako nám s platením za energie pomôže štát.  Dúfajme, že sa mu podarí pomôcť aspoň tým skutočne energeticky chudobným ľuďom.

A čo majú urobiť ostatní? Energetici tvrdia, že existuje niekoľko ciest, ako si znížiť svoju energetickú závislosť či energetickú náročnosť svojej domácnosti. Jednou z ciest je inštalácia malého obnoviteľného zdroja energií (OZE), na ktorého môže domácnosť získať aj dotáciu v rámci projektu Zelená domácnostiam.

Fotovoltika a tepelné čerpadlá

Energetici zo spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE) evidujú čoraz viac zákazníkov, ktorí uvažujú o energetických úsporách v dlhodobom horizonte, a preferujú riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Najväčší záujem je o fotovoltické panely a tepelné čerpadlá. Fotovoltické riešenie vie bez úložiska a dobrom nastavení usporiť približne 50 % nákladov na elektrinu s návratnosťou 7 až 10 rokov. V budúcnosti, ak sa rozšíri dostupnosť úložísk, batériových alebo vodíkových, môže sa efektivita ešte zlepšiť.

„Aktuálne záujem o fotovoltiku extrémne vzrástol. Konkrétne v našej spoločnosti evidujeme šesťnásobný nárast v porovnaní s minulým rokom. Rovnaká je situácia aj v okolitých krajinách, čo môžeme sledovať pri komunikácii s dodávateľmi komponentov na inštaláciu fotovoltických panelov, ktorých dodávka sa výrazne predlžuje,“ dodala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

Tepelné čerpadlá zažívajú takisto boom v aktuálnej dobe. Tepelné čerpadlo dokáže z 1 kilowatthodiny elektriny vyrobiť približne 3 kilowatthodiny tepla. Oproti bežnému elektrickému kotlu tak spotrebujú o dve tretiny elektriny menej.

Najdôležitejšia je energetická efektívnosť

Z krátkodobého i dlhodobého hľadiska je zrejme kľúčovým pojmom energetická efektívnosť a jej zvyšovanie na strane odberateľov. Hoci najmä v sektore priemyslu sa v ostatných rokoch významne zvýšila energetická efektívnosť, podľa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) priestor na ďalšie zlepšenie existuje taktiež v sektore verejných budov a domácností.

„Niektoré opatrenia sú investične menej náročné, týkajú sa napríklad čo najefektívnejšieho využívania energií v domácnostiach, predovšetkým počas vykurovacej sezóny. Už len mierne zníženie teploty v interiéri, bez zásadného vplyvu na teplotný komfort, môže pomerne významne prispieť k zníženiu spotreby,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Pokiaľ ide o investične náročnejšie opatrenia medzi vhodné investície na strane domácností patrí výmena starších vykurovacích telies za modernejšie a ekonomicky efektívnejšie, zateplenie domov, výmena okien, úspornejšie svetelné zdroje a podobne. „Odberatelia energií v sektore firiem môžu znížiť svoje náklady na energie, ak sa zamerajú na komplexné posúdenie svojej energetickej efektívnosti a nechajú si spracovať plán na jej zvýšenie, napr. zo strany poskytovateľa energetických služieb – tzv. ESCO služieb, prostredníctvom ktorých môže dosiahnuť garantované úspory energií a nákladov,“ podotkol Šebesta.

Zníženie tepelných strát

Východoslovenskí energetici upozorňujú odberateľov, aby nezabudli na tepelnú izoláciu vnútorných rozvodov vykurovania a teplej vody. Zníženie tepelných strát totiž podľa Východoslovenskej energetiky (VSE) prináša aj zníženie energie potrebnej na vykurovanie.

„V mnohých prípadoch môže dokonca priniesť väčší efekt ako obnova či výmena vykurovacieho zariadenia. V prípade výmeny starého vykurovacieho zariadenia za nové sa snažíme nájsť pre zákazníka najvhodnejšie riešenie, preto starostlivo posudzujeme vhodnosť vykurovacieho zariadenia s dôrazom na energetickú efektívnosť, úžitok i návratnosť investície,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa VSE Katarína Šulíková.

Z dlhodobého hľadiska plánuje VSE podporovať investície do nových zdrojov výroby tepla a energie. „Preto už dnes vieme zákazníkom zabezpečiť kompletné dodanie a inštaláciu tepelného čerpadla alebo fotovoltického zariadenia,“ podotkla Šulíková.

Energetická sebareflexia

Čo sa týka domácností spoločnosť Veolia Energia Slovensko jednoznačne odporúča akúsi energetickú sebareflexiu.

„Odporúčame im prehodnotiť svoje denné návyky, zaužívaný tepelný komfort v byte respektíve v jeho individuálnych miestnostiach. Individuálni spotrebitelia môžu znížením teploty o jeden stupeň v priemere ušetriť až 6 % nákladov na vykurovanie,“ povedal pre portál vEnergetike.sk senior manažér pre CZT spoločnosti Veolia Energia Slovensko Peter Kurilla.

Odporúčaná teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 stupňov. Znížením teploty o 3 °C, napr. z 22°C na 19 °C, čo je odporúčaná priemerná teplota, môže domácnosť v priemere ušetriť 18 % z ročných nákladov na vykurovanie. „V neposlednom rade je dôležité zamerať sa aj na prvky tepelnej izolácie objektu, výmenu spotrebičov za úspornejšie a podobne,“ doplnil Kurilla.

Firmám odporúča Veolia ako iní energetici možnosť energetického auditu, ktorý identifikuje opatrenia na zníženie spotreby energií. „Podľa potenciálu využitia obnoviteľných zdrojov audítor navrhne najoptimálnejší spôsob zabezpečenia energetických potrieb,“ dodal Kurilla.

Virtuálna batéria

Domácnosti už môžu na elektrine ušetriť aj vďaka virtuálnej batérie. Vo virtuálnej batérii, ktorú prevádzkuje ZSE, si zákazník virtuálne uloží prebytočnú vyrobenú elektrinu, ktorú v danom čase počas slnečného dňa už nedokáže využiť pre svoje vlastné potreby.

„ZSE mu túto vyrobenú elektrinu vráti v čase, keď ju potrebuje, napríklad podvečer či večer. Akonáhle je zákazníkova spotreba väčšia, než jeho aktuálna výroba, využije najprv energiu z virtuálnej batérie a až potom z distribučnej sústavy,“ uzavrela Dobošová. Virtuálnu batériu pripravujú aj kolegovia z VSE.

Spôsob šetrenia môžeme rozdeliť do dvoch foriem. V krátkodobom horizonte je možné ušetriť dodržiavaním niektorých opatrení, bez nutnosti väčších investícií:

  • Preverenie správnej sadzby pre typ odberu pre konkrétny typ domácnosti  (sadzby pre aktívne využívane nočného prúdu, sadzby pre elektrické vykurovanie).
  • Preverenie potrebnosti veľkosti hlavného ističa, ktoré sú často krát predimenzované a zákazník zbytočne platí za kapacitu v sieti, ktorú nevyužíva.
  • Správne vetranie: najefektívnejším a tepelne najúspornejším spôsobom vetrania je riadené vetranie – formou rekuperácie. Ak takéto technické vybavenie dom nemá, tak potom je najefektívnejšie vetrať nárazovo – intenzívne počas krátkeho času (aby sa nestihli ochladiť steny, ale zároveň aby sa stihol vymeniť vzduch v miestnosti).
  • Vypínanie kúrenia na krátky čas: tepelná strata za krátky čas nebude pri zapnutom vykurovaní extrémna, avšak úspore jeho vypnutie pomôže. Závisí to však aj od typu vykurovania a jednoduchosti jeho riadenia. Niekedy benefity úspory nemusia prevýšiť komplikácie s tým spojené. V prípade inteligentných systémov riadenia vykurovania je možné túto reguláciu robiť pohodlne, niekedy aj zo smartfonu, prípadne inteligentný systém sám vie rozoznať, kedy je okno otvorené a prispôsobí tomu vykurovanie.
  • Nenechávanie spotrebičov v stand by režime; zavedenie úsporného osvetlenia; riadením teploty počas dňa pomocou termostatických hlavíc v miestnosti sa dá ušetriť štvrtina  nákladov; neotváranie okien kým je pustená klimatizácia

Zdroj: ZSE

Princíp najlogickejšej postupnosti z pohľadu energetickej efektívnosti:

  • Úspora energie na strane konečnej spotreby
  • Úspora primárnej energie (zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby energií, využitie kombinovanej výroby elektriny a tepla, využitie odpadného tepla z priemyselných procesov, …)
  • Náhrada časti fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi

V prípade dodržania tohto princípu, nebude dochádzať k tomu, že napr. výroba energie z obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) nahradí alebo „zakryje“ nízku energetickú hospodárnosť budov alebo zbytočné predimenzovanie výkonu zariadenia na OZE.

Zdroj: Veolia Energia Slovensko

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Katarína ŠulíkováMichaela DobošováOndrej ŠebestaPeter Kurilla
Firmy a inštitúcie SPP Slovenský plynárenský priemyselVSE Východoslovenská energetikaZSE Západoslovenská energetika