Ministerstvo hospodárstva tlačia termíny, v rámci plánu obnovy sa musí poponáhľať s vyhlásením viacerých výzev

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ministerstvo hospodárstva SR
Pohľad na budovu, v ktorej sídli Ministerstvo hospodárstva SR v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo hospodárstva SR sa musí poponáhľať s viacerými výzvami v rámci plánu obnovy. Vyplýva to z uznesenia vlády k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR, o ktorej vo štvrtok rokovala vláda.

Záväzné stanovisko

Bezodkladne by malo vyhlásiť výzvu zameranú na rýchlo realizovateľné opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov, do konca mája výzvu na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou a do konca júna na budovanie vodíkových plniacich staníc. Do 30. septembra by potom rezort mal na rokovanie vlády predložiť cestovnú mapu vodíkovej dekarbonizácie.

Ako v súvislosti s prvou výzvou konštatuje materiál, je potrebné dokončiť prípravu predmetnej výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a zabezpečiť jej včasné vyhlásenie, keďže pred realizáciou opatrení je potrebné uskutočniť verejné obstarávania na výber zhotoviteľa. NIKA vydala záväzné stanovisko k výzve ešte koncom apríla, tak aby mohla byť vyhlásená v dohodnutom termíne 3. mája tohto roku.

Rozvoj infraštruktúry

Aj napriek vyššie uvedenému však vykonávateľ výzvu k 21. máju 2024 nevyhlásil. V záujme zabezpečenia včasného splnenia cieľov tejto investície je potrebné, aby bola výzva vyhlásená v čo najskoršom možnom termíne,“ konštatuje správa.

Čo sa týka výziev na podporu rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon, je potrebné vyhlásiť zostávajúce výzvy pre ultrarýchle nabíjacie stanice (1. etapa) a vodíkové plniace stanice do konca júna aktuálneho roka. Ministerstvo predložilo v máji NIKA na posúdenie návrh priameho vyzvania na budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa – budovanie elektrických kapacít) a pokračuje v príprave koncesie, čo bude predmetom 2. etapy budovania ultrarýchlych nabíjacích staníc.

Štátna pomoc

Akékoľvek ďalšie zdržanie môže ohroziť realizáciu predmetnej investície,“ zdôrazňuje správa. Rezort taktiež predložil Protimonopolnému úradu SR návrh dodatku schémy štátnej pomoci.

V nadväznosti na to bude potrebné upraviť a zosúladiť vyhlásené výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily pre územnú samosprávu ako aj pre právnické osoby. Následne by sa mali posúdiť predložené žiadostí už v súlade s upravenou schémou. Časová náročnosť úpravy schémy štátnej pomoci ako aj následná úprava výziev a opätovné posúdenie žiadostí, spôsobia omeškanie pri vyhodnotení predložených žiadostí, to však podľa materiálu nateraz nemusí negatívne ovplyvniť plnenie opatrenia.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRPMÚ Protimonopolný úrad SRSIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra