Niektoré energetické firmy neposkytujú kvalitné služby, zákazníkom musia vrátiť 368-tisíc eur

Elektrina, peniaze
Najviac za nedodržiavanie pravidiel musia zaplatiť elektroenergetici. Foto: ilustračné, Thinkstock.

Nie všetky energetické firmy poskytujú svojim zákazníkom kvalitné služby. Aj v minulom roku niektoré nedodržali štandardy kvality a museli tak vyplatiť svojim zákazníkom kompenzačné platby v celkovej výške 368-tisíc eur.

Oproti predchádzajúcemu roku však ide o zlepšenie, keďže energetické a vodárenské firmy vyplatili na kompenzačných platbách o necelých 180-tisíc eur menej ako rok predtým.

„Za minulý rok môžeme konštatovať, že regulované subjekty venovali, pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, dostatočnú pozornosť nielen dodržiavaniu, sledovaniu a vyhodnocovaniu štandardov kvality, ale aj zodpovedne pristupovali k predkladaniu vyhodnotení úradu,“ informoval hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Radoslav Igaz.

Najviac musia platiť elektroenergetici

Najviac za nedodržiavanie pravidiel musia zaplatiť elektroenergetici. Odberateľom za nekvalitné služby majú vrátiť 326-tisíc eur. Pri elektroenergetikoch nedodržiavali štandardy kvality najmä regionálne distribučné spoločnosti, čiže firmy, ktoré dopravujú k spotrebiteľom elektrinu.

Tie museli na kompenzačných platbách zaplatiť až 312-tisíc eur. Regionálne distribučky najčastejšie porušili štandardy kvality tým, že neobnovili distribúciu elektriny po poruche v určenej lehote, neoznámili plánované prerušenie distribúcie, respektíve nedodržali termín plánovaného prerušenia distribúcie elektriny.

Kvalitu služieb považujú za dôležitý faktor

Plynárenské firmy vrátia odberateľom za nedodržanie štandardov kvality približne 21-tisíc eur, teplárenské necelých 20-tisíc eur a spoločnosti pôsobiace vo vodárenstve 190 eur.

„Odberatelia sú, pochopiteľne, veľmi senzitívni voči všetkým aspektom kvality služieb v oblasti energetiky, citlivo vnímajú rýchlosť, akou sú napĺňané ich požiadavky a potreby tzv. komerčnej kvality a tiež spoľahlivosť, čiže kontinuitu dodávok. Kvalitu služieb a dodávok v tejto oblasti preto považujeme za mimoriadne dôležitý faktor,“ uviedol po vyhodnotení štandardov kvality predseda ÚRSO Andrej Juris.

Zameriavajú sa na ochranu

Štandardy kvality sa zameriavajú na ochranu koncových odberateľov. Predstavujú súbor pravidiel a postupov, ktoré musí dodávateľ dodržiavať, aby odberateľ za cenu, ktorú platí za energie, dostal primeranú kvalitu.

V prípade akýchkoľvek pochybností o dodržiavaní štandardov kvality má spotrebiteľ právo obrátiť sa na svojho dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o dodávke. Dodávateľ je povinný vykonať záznam a urobiť nápravu. Povinné sledovanie dodržiavania štandardov kvality zaviedol regulačný úrad od roku 2009.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej JurisRadoslav Igaz
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví