Občianske združenie malých akcionárov Slovnaftu podáva žalobu, chcú dorovnať cenu za akcie

Slovnaft
Slovnaft Foto: SITA/Tomáš Benedikovič

Občianske združenie – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft podá žalobu na ropnú a plynárenskú skupinu MOL. Malí akcionári dlhodobo deklarujú, že nie sú spokojní s cenou za odpredaj ich akcií maďarskej skupine a s celým procesom dobrovoľného výkupu akcií. V minulosti označili cenu za neprimerane nízku, pričom podľa nich neodzrkadľovala všeobecnú hodnotu jednej akcie Slovnaftu. „Žalobu podáme po medializácii tento týždeň,“ spresnilo pre agentúru SITA občianske združenie. Podľa jeho odborných poradcov by MOL mal dorovnať malým akcionárom 300 eur za akciu, ktoré nadobudol ešte v decembri minulého roka.

MOL ohlásil zámer navýšiť svoj podiel v spoločnosti Slovnaft vlani v apríli. Dovtedy kontroloval 98,72-percentný podiel. Následne ponúkol akcionárom v rámci dobrovoľnej ponuky na odkup akcií možnosť predaja svojich cenných papierov. Väčšinový vlastník to odôvodňoval snahou zjednodušiť a racionalizovať vlastnícku štruktúru Slovnaftu. V auguste MOL oznámil, že si v súlade s legislatívou chce uplatniť právo výkupu akcií menšinových akcionárov, čo Národná banka Slovenska vrátane podmienok odkupu akcií v septembri schválila. Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia boli akcie prevedené na spoločnosť MOL a minoritným akcionárom bolo vyplatených 85 eur za každú akciu.

Právna úprava je podľa malých akcionárov zle nastavená

Občianske združenie sa pred vytesnením minoritných akcionárov zo spoločnosti Slovnaft stalo akcionárom Slovnaftu, keď kúpilo 10 akcií Slovnaftu. Urobilo tak údajne preto, aby prišlo k jeho vytesneniu a aby bol aspoň jeden minoritný akcionár, ktorý podá na súd žalobu o preskúmanie primeranosti protiplnenia za akcie a bude sa domáhať súdnej ochrany práv všetkých vytesnených minoritných akcionárov Slovnaftu. Tvrdí, že právna úprava vytesnenia malých akcionárov z akciovej spoločnosti, tzv. squeeze-out, je nastavená v neprospech malých akcionárov.

Tí majú právo namietať výšku protiplnenia za akcie, ktoré nútene prešli na hlavného akcionára. Ak ten námietke nevyhovie, môžu podať na súd žalobu na preskúmanie výšky protiplnenia za akcie. V niektorých krajinách Európskej únie idú náklady konania na ťarchu hlavného akcionára, na Slovensku však idú na ťarchu malého akcionára, čo je podľa združenia obrovská prekážka pre uplatnenie práva na súde. „Malý akcionár je nútený znášať náklady konania o preskúmanie primeranosti protiplnenia za akcie a zaplatiť tým vyšší súdny poplatok, čím viac ho hlavný akcionár v spolupráci so znalcom „podvedie“ pri stanovení výšky protiplnenia za akcie, keďže výška súdneho poplatku sa odvíja od výšky žalovanej sumy,“ objasnil partner advokátskej kancelárie VIVID LEGAL Dušan Mihaleje.

Slovnaft je súčasťou skupiny MOL

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom motorových palív. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc na Slovensku. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL.

Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac než 40 krajinách, zamestnáva 26 000 pracovníkov na celom svete. V súčasnosti má výrobné aktivity vo 8 krajinách a prieskumné aktíva v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť 2 000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MOL GroupObčianske združenie - Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti SlovnaftSlovnaft