Práce na treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce pokračujú, s výrobou elektriny by sa mohlo začať budúci rok

Atómové elektrárne Mochovce
Tretí a štvrtý blok atómových elektrární Mochovce. Foto: Ilustračné, SITA

Na treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce je aj napriek čakaniu na rozhodnutie druhostupňového orgánu Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) rušno. Slovenské elektrárne priamo na stavbe tretieho bloku pokračujú s prípravou zariadení a systémov na uvádzanie do prevádzky.

„Prebieha plnenie systémov primárneho okruhu prevádzkovým médiom. Odstraňujú sa niektoré provizóriá a nedorobky,“ spresnila pre agentúru SITA vedúca kancelárie úradu ÚJD Miriam Vachová.

Pravidelné skúšky zariadení a systémov

Taktiež sa podľa dozorného orgánu dokončujú niektoré kontroly, ktoré boli podmienené zaplnením systémov prevádzkovým médiom a kontroly merania neutrónového toku vonkajším zdrojom žiarenia. „Vykonávajú sa pravidelné skúšky zariadení a systémov na základe pravádzkových predpisov,“ podotkla Vachová.

Všetko je pod neustálou kontrolou inšpektorov ÚJD. Kontroly sú aktuálne zamerané na overenie nastavenia jednotlivých systémov a zariadení, na vykonávanie pravidelných predpísaných skúšok, na počet zistených závad a postup ich odstraňovania.

„Kontroly sú zamerané aj na dokončovanie kontrol systémov, ktoré sú uvedené v podmienkach povolenia pre tretí blok a ktoré je možné vykonať až pred zavezením paliva do reaktora,“ doplnila Vachová. Inšpektori kontrolujú aj udržiavanie zariadení, poriadok a čistotu.

Po testovaní skúšobná prevádzka

Termín zavezenia jadrového paliva do reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce závisí od postupu druhostupňového orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o podaných rozkladoch. V každom prípade, na zavezenie prvej palivovej kazety do reaktora tretieho bloku musí mať spoločnosť Slovenské elektrárne právoplatné povolenie ÚJD na uvádzanie jadrového bloku do prevádzky.

Uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky sa delí na fyzikálne spúšťanie, ktoré začína zavezením jadrového paliva do reaktora a pokračuje testami na veľmi nízkom výkone reaktora a na energetické spúšťanie.

Po ukončení testov energetického spúšťania je blok jadrovej elektrárne uvedený do skúšobnej prevádzky. Po jej kladnom vyhodnotení začne ÚJD SR na návrh držiteľa povolenia kolaudačné konanie podľa stavebného zákona. „Ukončením kolaudačného konania môže začať riadna komerčná prevádzka elektrárne,“ konštatovala Vachová.

Pravdepodobný termín začiatku výroby

Rozkladová respektíve odvolacia komisia zložená z externých špecialistov totiž odporučila predsedníčke Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) Marte Žiakovej, ako druhostupňovému správnemu orgánu, odvolanie rakúskej organizácie Global 2000 zamietnuť a potvrdiť prvostupňové rozhodnutie úradu.

Aktuálne sa druhostupňový orgán venuje štúdiu dokumentácie a ďalších podkladov a dôkazov a pripravuje návrh druhostupňového rozhodnutia. S najväčšou pravdepodobnosťou začne tretí mochovský blok s výrobou elektriny v prvom štvrťroku budúceho roka. Definitívny termín komerčnej prevádzky jadrového bloku však ÚJD nevie nateraz presne konkretizovať.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marta ŽiakováMiriam Vachová
Firmy a inštitúcie Atómová elektráreň MochovceSE Slovenské elektrárneÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky