Protimonopolný úrad monitoruje trh s pohonnými látkami. Chystá sa prešetriť marže predajcov?

Protimonopolný úrad, pohonné látky
Foto: ilusstračné, SITA, www.gettyimages.com - koláž SITA Energetika.

Protimonopolný úrad SR sa nechystá prešetrovať primeranosť marží predajcov palív u benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach. Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, vzhľadom na situáciu na trhoch s pohonnými látkami však úrad tieto trhy priebežne monitoruje.

Na kontrolu marží vyzvali analytici

Až po zistení dôvodného podozrenia na protisúťažné správanie začne podľa nej úrad konať v zmysle zákona.

„Avšak podozrenie, že sa porušuje zákon, sa musí zakladať na komplexných objektívnych faktoch a nie na krátkodobých výkyvoch, subjektívnych pocitoch o výške existujúcej ceny alebo neurčitej predstavy, aká cena by na trhu mala byť,“ uviedla Oľšavská.

Na kontrolu marží predajcov benzínov a nafty vyzvali PMÚ analytici zo združenia Dáta bez pátosu. Tí sú presvedčení, že Slovensko aj napriek tomu, že benefituje z lacnej ruskej ropy, má z okolitých krajín najdrahší benzín aj naftu. Vidia za tým neprimerané marže predajcov palív.

Neštandardná situácia na trhoch

PMÚ však upozorňuje, že nie je zrejmé, o aké marže ide. Ak však zo strany analytikov boli myslené rafinérske marže, podľa úradu v súčasnosti trh s ropou či s pohonnými látkami a celkovo trhy energií zažívajú neštandardnú situáciu, ktorá sa prejavila rastom cien a celkovo výkyvmi v burzových cenách.

„V dôsledku tejto situácie vzrástli celosvetovo rafinérske marže výrobcov. V rámci súťažných orgánov prevláda názor, že túto situáciu nie je možné riešiť súťažným právom, skôr je vhodnejší zásah prostredníctvom zdanenia dodatočných ziskov rafinérií,“ dodala Oľšavská.

Graf, benzín
Zdroj: Protimonopolný úrad SR.

Podľa údajov, ktoré má k dispozícii PMÚ, počas krátkeho obdobia sme na Slovensku zaznamenali nárast cien pohonných látok a posun v „rebríčku krajín“ smerom ku krajinám s vyššími cenami. Avšak stále ide o úroveň, ktorá je podľa PMÚ štandardná.

„Z dlhodobejšieho hľadiska však SR v tomto rebríčku patrila medzi krajiny s najnižšími cenami a platilo by to pravdepodobne pre veľa týždňov,“ doplnila Oľšavská.

Úrad nemá kompetenciu

Zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže a Zmluvy o fungovaní Európskej únie vyplýva úradu kompetencia posudzovať neprimerane vysoké ceny na určitom konkrétnom trhu. PMÚ tak môže posúdiť, či cena určitého konkrétneho tovaru uvádzaného na trh podnikateľom v dominantnom postavení nie je neprimerane vysoká.

„Úrad však nemá žiadnu zákonom danú kompetenciu posudzovať alebo hodnotiť celkovú ziskovosť podnikateľov a primeranosť, respektíve neprimeranosť ich celkového zisku alebo primeranosť a neprimeranosť marží ako takých,“ upozornila Oľšavská.

Graf, nafta
Zdroj: Protimonopolný úrad SR.

Konštatovať, či predajca palív zneužil dominantné postavenie formou uplatňovania neprimeraných cien, úrad môže podľa nej až po definovaní relevantných trhov, preukázaní dominantného postavenia a najmä komplexnej analýze nákladov spojených s výrobou daného tovaru a fungovania trhu ako takého.

„Úrad teda neposudzuje prípadné porušenie zákona iba na základe čiastkových informácií týkajúcich sa vývoja cien jednej vstupnej suroviny (ropy), výšky ceny v jednom týždni alebo informácií o marži spoločnosti ako takej. Okrem toho je tiež potrebné uviesť, že v trhovej ekonomike je bežné, že dochádza k pohybom cien nahor, ale aj nadol. Samotný nárast ceny alebo marže preto nie je možné považovať za neštandardný jav, ktorý by mal vyvolávať obavy z protisúťažného konania,“ konštatovala Oľšavská.

Maloobchodné ceny benzínov a nafty

PMÚ upozorňuje, že konečná maloobchodná cena benzínov či nafty v sebe zahŕňa aj daň, a to spotrebnú daň a daň z pridanej hodnoty. V rámci prešetrovania správania podnikateľov v cenovej oblasti sa úrad môže zaoberať len cenami bez daní, keďže len za túto časť ceny je zodpovedný podnikateľ. Maloobchodné ceny s daňami teda nie sú podľa Oľšavskej pre analýzu z hľadiska súťažného práva relevantné.

Benzín, graf
Zdroj: Protimonopolný úrad SR.

K 22. máju tohto roka bola priemerná maloobchodná cena benzínu v SR s daňou 1,565 eura za liter a cena bez daní 0,761 eura za liter. Daň teda predstavovala 0,804 eura za liter, čo je 51 % z konečnej ceny benzínu. V prípade nafty bola priemerná maloobchodná cena s daňou 1,424 eura za liter a cena bez dane 0,788 eura za liter. Daň teda predstavovala 0,636 eura za liter, čo je 45 % z konečnej ceny nafty.

Podľa údajov PMÚ, do marca 2022 sa ceny pohonných látok bez daní v SR a ostatných krajinách líšili v pomerne malej miere a sledovali rovnaký trend. Od marca 2022 maloobchodná cena pohonných látok bez daní začala významne rásť nielen na Slovensku, ale aj v ostatných sledovaných krajinách s výnimkou Maďarska, kde bola v marci 2022 zavedená regulácia cien pohonných látok.

Nafta, graf
Zdroj: Protimonopolný úrad SR.

Určitý nárast cien pohonných látok bez daní je možné badať v uplynulom týždni, avšak úrad považuje za nerelevantné robiť závery o cenách na základe údajov z jedného týždňa bez zohľadnenia dlhodobejších trendov. Situácia v oblasti cien benzínov a nafty je totiž dynamická a mení sa každý týždeň.

„Z hľadiska súťažného práva nemajú krátkodobé výkyvy cien žiadnu výpovednú hodnotu. Takisto úrad považuje za nerelevantné zaoberať sa výškou marží na základe cien s daňami, najmä ak dane predstavujú približne polovicu z konečnej maloobchodnej ceny pohonných látok,“ uzavrela Oľšavská.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrea Olšovská
Firmy a inštitúcie PMÚ Protimonopolný úrad SR