Regulácia cien energií sa pomaly končí, domácnosti budú môcť využiť regulovanú univerzálnu službu

Peniaze, energie, ceny energií, kúrenie, elektrina, plyn
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Koniec regulácie cien elektriny a plynu pre domácnosti a malé podniky sa stáva pomaly skutočnosťou. Počíta s tým aj nová regulačná politika Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre šieste regulačné obdobie na roky 2023 až 2027.

Nová regulačná politika však taktiež počíta pri regulácii cien elektriny a plynu s prechodným obdobím pre domácnosti. Podľa nej budú môcť domácnosti do konca roka 2025 využiť cenovo regulovanú univerzálnu službu.

„Počas šiesteho regulačného obdobia postupne dôjde k deregulácii cien, avšak v prechodnom období sa počíta s možnosťou regulácie univerzálnej služby,“ uviedol regulátor v návrhu regulačnej politiky, ktorá je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

Dve metódy cenovej regulácie

V rámci regulovanej univerzálnej služby by mali mať vybraní dodávatelia do konca roka 2025 povinnosť uzavrieť zmluvu za regulované ceny s domácnosťou, ktorá o to prejaví záujem.

„Cenová regulácia sa bude vykonávať metódou priameho určenia maximálnej ceny alebo metódou určenia spôsobu výpočtu maximálnej ceny prípadne ich vhodnou kombináciou, ktorá bude zohľadňovať objem oprávnených nákladov a primeraný zisk,“ podotkol regulačný úrad.

Lokálne prirodzené monopoly

Regulácia cien zostane počas nasledujúceho regulačného obdobia pri dodávkach tepla. Rozvod tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT) je totiž podľa ÚRSO prirodzene monopolná činnosť. Naviac jednotlivé systémy CZT nie sú vzájomne poprepájané, preto v prípade rozvodných CZT teplárenských spoločností ide o lokálne prirodzené monopoly.

„Pre tieto organizačné a právne skutočnosti je aj naďalej potrebný výkon regulácie. V cenovej regulácii v tepelnej energetike bude úrad primárne využívať priame určenie maximálnej ceny tepla alebo spôsob výpočtu maximálnej ceny tepla,“ uviedol regulátor v návrhu regulačnej politiky.

Vyjadrenia k novej regulačnej politike

Podľa veľkej novely zákona o energetike, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese, existujúca cenová regulácia dodávok elektriny pre segment malých podnikov aj odberateľov v domácnosti by sa mala zrušiť k rovnakému dátumu 1. januára 2023.

Pri cenovej regulácii plynu, na ktorú sa nevzťahujú požiadavky vyplývajúce z európskej smernice, navrhuje ministerstvo hospodárstva zrušenie cenovej regulácie pre segment malých podnikov od 1. januára 2023 a dočasné ponechanie súčasného modelu cenovej regulácie dodávok plynu odberateľom v domácnosti do 31. decembra 2025.

Regulované subjekty a široká spotrebiteľská a odborná verejnosť sa môžu k novej regulačnej politike vyjadriť do 15. januára budúceho roka. Následne regulačný úrad pripomienky vyhodnotí a do 28. februára 2022 zverejní, ako sa s nimi vysporiadal. Potom sa k dokumentu vyjadria Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie Ministerstvo hospodárstvaMŽP Ministerstvo životného prostredia SRÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví