Teplárenstvo v Prešove ovládnu Česi

Teplo
Foto. Ilustračné, SITA

Protimonopolný úrad SR povolil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly ČEZ Esco nad firmami Spravbytkomfort a Serviskomfort.

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil prevzatie prešovskej teplárenskej spoločnosti Spravbytkomfort spoločnosťou ČEZ Esco. Úrad taktiež povolil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly ČEZ Esco nad firmou Serviskomfort. „Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií sme dospeli k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia,“ informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

V rámci posúdenia horizontálnych účinkov koncentrácie sa úrad zaoberal najmä oblasťou výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. „Ďalej sme sa bližšie zaoberali vertikálnym vzťahom pokiaľ ide o oblasť dodávok plynu priemyselným odberateľom, kde pôsobí skupina ČEZ a oblasť výroby tepla, kde sú aktívni obidvaja účastníci koncentrácie, pričom dodávky plynu predstavujú vstupy pre oblasť výroby tepla. Pokiaľ ide o dodávky plynu priemyselným odberateľom, podiel skupiny ČEZ podľa oznámenia nedosahuje úroveň ovplyvnených trhov,“ dodala Oľšavská.

Spoločnosť ČEZ Esco je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČEZ, ktorá je jedným z najväčších výrobcov elektriny v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Firma sa zaoberá energetickým poradenstvom, výstavbou energetických zariadení vrátane zariadení pre tepelnú energetiku.

Firma Spravbytkomfort pôsobí v oblastiach výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody, výroby elektriny a správy bytov a nehnuteľností v krajskom meste Prešov. Spoločnosť Serviskomfort poskytuje služby v oblasti údržby priemyselných tepelných zariadení a bežnej údržby bytov.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie ČEZ Slovensko