Transpetrol očakáva za vlaňajšok zisk

Transpetrol stanica prečerpávacia
Areál prečerpávacej stanice Transpetrolu. SITA

Spoločnosť Transpetrol by mala podľa predpokladov dosiahnuť za minulý rok hrubý zisk na úrovni 4,5 milióna eur. Slovenský prepravca ropy by tak mal vykázať o 1,6 milióna eur menší zisk pred zdanením ako rok predtým. „Najvýznamnejším faktorom na strane výnosov, ktoré majú vplyv na očakávaný výsledok hospodárenia je dosiahnutie celkového ročného plánu prepravy ropy. Na strane nákladov sme aj v tomto roku uplatňovali režim interného posudzovania opodstatnenosti a adresnosti čerpania jednotlivých plánovaných položiek. V súčasnosti očakávame dosiahnutie plánovaného výsledku hospodárenia pre rok 2019,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk spoločnosť Transpetrol.

Podobné hospodárenie očakáva štátom ovládaná spoločnosť aj v tomto roku. „V prípade, že nedôjde k naplneniu najvýznamnejších rizík podnikateľského plánu, spoločnosť plánuje dosiahnutie zisku pred zdanením za rok 2020 približne na úrovni roku 2019,“ potvrdil slovenský prepravca ropy.

Nekvalitná ruská ropa

Na minuloročné hospodárenie firmy mala veľký vplyv kauza nekvalitnej ruskej ropy. Strategickí obchodní partneri odmietli prevzatie tejto ropy, keďže jej spracovanie mohlo spôsobiť vážne technické škody v rafinériách. Spoločnosť Transpetrol tak v apríli minulého roka technicky odstavila ropovod medzi slovenskou a ukrajinskou stranou až do vyriešenia vzniknutej situácie. Opätovne spustila čerpanie a prepravu ropy prostredníctvom ropovodu Družba v druhej polovici mesiaca máj 2019. „Jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcim hospodárenie spoločnosti je množstvo prepravenej ropy, ktoré však nie je možné zo strany spoločnosti ovplyvniť,“ podotkol Transpetrol.

Hľadanie nových odberateľov

Spoločnosť Transpetrol v ostatných rokoch ročne prepravila vyše deväť miliónov ton ropy. Prepravná kapacita ropovodu je pritom 20 miliónov ton ročne. Zvyšovanie množstva prepravy ropy cez územie Slovenska stále patrí medzi dlhodobé ciele firmy. „Vyvíjame maximálne úsilie priblížiť sa k celkovej prepravnej kapacite slovenského ropovodu. Aktívne vyhľadávame potenciálnych odberateľov,“ konštatovala firma Transpetrol s tým, že vo svojich strednodobých a dlhodobých plánoch sa taktiež sústredí na vyhľadávanie rozvojových projektov v záujme diverzifikácie svojho podnikateľského rizika. „Tie by mali prispieť k udržateľnému rozvoju a rastu, a znížiť prípadne eliminovať negatívne dopady prípadnej hospodárskej krízy na našu spoločnosť,“ uzavrel slovenský prepravca ropy.

Transpetrol prepravuje a skladuje ropu v Slovenskej republike. Spoločnosť zároveň prevádzkuje slovenskú časť ropovodu Družba. Prepravná kapacita slovenského úseku ropovodu Družba je 20 miliónov ton za rok a jeho dĺžka je 444 kilometrov. V súčasnosti je tak kapacita využívaná zhruba na polovicu. Firma zamestnáva viac ako 300 pracovníkov a pre nasledujúce obdobie neplánuje v počte zamestnancov žiadne výrazné zmeny. Prostredníctvom ministerstva hospodárstva vlastní štát 100 % akcií v Transpetrole.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Transpetrol