Vo februári začnú znova rozdávať dotácie na malé obnoviteľné zdroje

OZE obnoviteľné zdroje slnečná energia
Ilustračné foto. pixabay.com

Domácnosti sa budú môcť znova uchádzať o dotácie na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) už vo februári. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila v projekte Zelená domácnostiam II podrobný harmonogram k prvým štyrom tohtoročným kolám. Tie budú vyhlasované tak ako vlani, samostatne pre jednotlivé druhy zariadení. „Plánujeme v nich vydať poukážky v celkovej hodnote 5,2 milióna eur,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická. Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00.

Prvé kolo pre tepelné čerpadlá

Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára 2020. „K dispozícii budú tri milióny eur. Na úvod sme vyčlenili podstatne vyššiu alokáciu, aby si čerpadlá mohli nainštalovať aj domácnosti, ktoré vlani poukážku nezískali,“ vysvetlila Velická. Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu s čiastkou 500 tisíc eur. Na slnečné kolektory je pripravený jeden milión eur. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s čiastkou 700 tisíc eur a termínom otvorenia 10. marca. „Dovtedy budeme informovať o ďalších termínoch a spôsobe podávania žiadostí o poukážku,“ dodal manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

V najbližších mesiacoch plánuje energetická agentúra aktualizovať informačný systém tak, aby bolo možné vytvárať zásobníky žiadostí. „Vďaka zmene systému bude možné žiadosť vyplniť len raz na dlhšie časové obdobie a poukážky budú vydávané postupne podľa disponibilných zdrojov. Ak budú domácnosti a zhotovitelia predkladať v stanovenej trojmesačnej lehote kompletné žiadosti o preplatenie poukážok a nebudú prostriedky zbytočne blokovať, bude vydávanie poukážok plynulejšie a bude možné podporiť viac inštalácií,“ uviedol Jurikovič.

Výška dotácie sa nemení

Aj v tomto roku znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. V projekte Zelená domácnostiam II nie sú zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 eur na slnečné kolektory, 3 400 eur na tepelné čerpadlo, 1 500 eur na kotly na biomasu a 1 500 eur pri fotovoltických systémoch. „Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie,“ zdôraznil Jurikovič.

Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených viac ako 5 100 v celkovej hodnote 9,9 milióna eur. Momentálne SIEA eviduje ešte viac ako 1 200 platných poukážok v hodnote 2,5 milióna eur. „Žiadosti o preplatenie z posledných kôl by mali byť doručené do konca januára 2020,“ uzavrel Jurikovič.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alexandra VelickáStanislav Jurikovič
Firmy a inštitúcie SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra