Vyúčtovania za byt už pristáli domácnostiam na stôl. Na koho sa obrátiť, ak nesúhlasíte s nedoplatkom?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Elektrina, účet
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Domácnosti by už mali od svojich správcov bytov dostávať vyúčtovanie za užívanie svojho bytu v minulom roku. Správcovia ich musia vlastníkom bytov a nebytových priestorov poslať do konca mája.

Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je správca povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Vo vyúčtovaní sa domácnosti taktiež dozvedia, koľko tepla či teplej vody spotrebovali, koľko ich to stálo. No a v konečnom dôsledku sa dozvedia, či za minulý rok budú musieť za užívanie svojho bytu ešte doplatiť, alebo im správca nejaké peniaze vráti. Na konci každého vyúčtovania by malo svietiť slovo, buď PREPLATOK alebo NEDOPLATOK.

Samozrejme, domácnosti nepoteší, keď im vo vyúčtovaní príde nedoplatok. Neraz sa však stáva, že aj správca bytu sa môže pomýliť. Ak má teda domácnosť podozrenie, že nedoplatok nie je správne vypočítaný, respektíve je presvedčená o tom, že o žiadnom nedoplatku za byt nemôže byť ani reč, tak sa má možnosť obrátiť aj na kompetentné orgány.

Najprv reklamácia až potom SOI

Vlastník bytu či nebytového priestoru, ktorý nesúhlasí s doručeným vyúčtovaním, si môže u správcu bytového domu písomnou formou uplatniť reklamáciu voči doručenému vyúčtovaniu. V reklamácii je potrebné konkretizovať položku z vyúčtovania s ktorou nesúhlasí, vrátane uvedenia dôvodov.

Ak domácnosť so svojou reklamáciou u správcu nebola úspešná môže sa následne obrátiť napríklad na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). Tá vykonáva kontrolu dodržiavania povinností správcov.

Okrem iného je oprávnená vykonať kontrolu správnosti vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu v prípade rozúčtovania studenej vody, nákladov na výťahy, elektrinu spoločných priestorov, upratovania, odvozu smetí, kontroly správnosti vyúčtovania tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody a podobne, ale až po uplatnení reklamácie.

„SOI je oprávnená vykonať v prípade Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov len kontrolu vyúčtovania vystaveného spoločenstvom v prípade položiek týkajúcich sa tepla na prípravu teplej vody a tepla na vykurovanie podľa zákona o tepelnej energetike a jeho vykonávacieho predpisu, ktorým sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, avšak taktiež až po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie,“ uviedla Slovenská obchodná inšpekcia pre portál SITA Energetika.

Pomôcť môže aj ÚRSO

Aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) domácnostiam, ktoré majú pochybnosti o správnosti vyúčtovania za byt, radí, aby najprv vyúčtovanie reklamovali u svojho správcu bytu.

„Ak nie sú spokojní s výsledkom reklamácie, môžu sa obrátiť s podnetom na ÚRSO, alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, prípadne priamo na súd,“ radí hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Úrad podľa neho rieši príslušné podnety, ktoré od odberateľov dostane, v rámci svojej agendy ochrany práv spotrebiteľa.

Ešte pred vyúčtovaním

Domácnosti, ktoré nechcú byť zo svojho vyúčtovania za byt prekvapené, by si mali podľa regulačného úradu dať pozor po celý rok na viacero vecí.

„Mali by venovať pozornosť napríklad tomu, či im zbytočne neunikala teplá voda, nekvapkali radiátory, či optimálne regulujú radiátory, či optimálne spravujú spoločné priestory z hľadiska tepelnej úspornosti, alebo či im efektívne fungujú technické prostriedky regulácie a podobne,“ konštatoval Igaz.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Radoslav Igaz
Firmy a inštitúcie SOI Slovenská obchodná inšpekciaÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví