Dobrovoľné príspevky do 2. piliera zaniknú, keď sa zavedie osobný dôchodkový produkt, navrhuje ministerstvo práce

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dôchodkyňa, peniaze, dôchodok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Po zavedení nového osobného dôchodkového produktu by sa mala zrušiť možnosť platiť si dobrovoľné príspevky do druhého dôchodkového piliera.

Vyplýva to z návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Rezort to zdôvodňuje nízkym počtom sporiteľov, ktorí túto možnosť od roku 2013 využili.

Dobrovoľné príspevky sa nevyužívali

„Inštitút platenia dobrovoľných príspevkov ku koncu minulého roka využilo len 4 492 sporiteľov z celkového počtu 1 milión 626-tisíc sporiteľov, teda približne 0,3 percenta sporiteľov,“ uviedlo ministerstvo.

Celkový objemom dobrovoľných príspevkov dosiahol približne 2,5 milióna eur a priemerná výška dobrovoľného príspevku bola 62 eur. Výška dobrovoľných príspevkov pritom nebola obmedzená.

Možnosť platiť si dobrovoľné príspevky do druhého piliera sa pritom zaviedla so zámerom zvýšiť nasporené sumy na dôchodkových účtoch.

Platenie dobrovoľných príspevkov do druhého piliera umožnila vtedajšia vláda Roberta Fica od januára 2013 po tom, ako od septembra 2012 znížila príspevkovú sadzbu do druhého piliera z 9 percent na 4 percentá.

Tretí pilier má mať viac možností

Sporiteľ si dobrovoľné príspevky uhrádza sám, a to buď na základe dohody so zamestnávateľom zrážkou zo mzdy, alebo priamo prevodom na účet dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Do konca roka 2016 sa na dobrovoľné príspevky do výšky 2 percent zo základu dane, maximálne 2 percent zo 60-násobku priemernej mzdy na Slovensku, uplatňovala daňová úľava.

Možnosti sporenia v treťom, doplnkovom dôchodkovom pilieri by sa mali od roku 2023 rozšíriť.

Nový osobný dôchodkový produkt by mali popri doplnkových dôchodkových spoločnostiach ponúkať aj dôchodkové správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ako aj banky a poisťovne.

Štátna dôchodková prémia

Na nový osobný dôchodkový produkt má prispievať nielen zamestnanec a zamestnávateľ, ale aj štát.

Štátna dôchodková prémia by dosahovala 60 eur ročne, ak ročné príspevky sporiteľa dosiahnu od 180 do 240 eur, na 80 eur ročne by sa zvýšila pri príspevkoch sporiteľa v sume 240 až 300 eur ročne.

Ak príspevky sporiteľa dosiahnu viac ako 300 eur ročne, štátna prémia bude v sume 100 eur ročne. Rezort práce súčasne zachová existujúcu daňovú úľavu na príspevky zamestnanca v sume 180 eur ročne.

Záujem o sporenie v treťom pilieri by malo zvýšiť aj zrušenie platenia zdravotných odvodov z príspevkov zamestnávateľa a súčasne zachovanie príspevku zamestnávateľa ako daňového výdavku do 6 percent hrubej mzdy.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR